Lietuvių kalbos institutas pasirašė sutartį su projekto „Europos kalbų tinklas (2019–2021)“ koordinatoriumi Vokietijos dirbtinio intelekto tyrimų centru

2019 m. pabaigoje Lietuvių kalbos institutas pasirašė subtiekimo sutartį su projekto „Europos kalbų tinklas (2019–2021)“ (“European Language Grid”) (EKT), kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ pagal dotacijos susitarimą Nr. 825627 (ELG), koordinatoriumi Vokietijos dirbtinio intelekto tyrimų centru (German Research Center for Artificial Intelligence). Projekto metu kuriama lanksti debesijos platforma, suteiksianti lengvai integruojamą prieigą prie komercinių ir nekomercinių kalbų technologijų paslaugų ir duomenų rinkinių visomis Europos kalbomis, įskaitant šimtus įrankių ir paslaugų, taip pat tūkstančius duomenų rinkinių ir išteklių. EKT siekia įtraukti visus susijusius suinteresuotuosius subjektus – nuo technologijų plėtros iki tyrimų centrų, nuo mažų ir vidutinių iki didelių įmonių. Suinteresuotosios šalys galės prisijungti prie EKT katalogo („Geltonieji Europos kalbų technologijų puslapiai“ (“Yellow Pages of European Language Technology”)).

Palaikant technologijomis pagrįstą daugiakalbystę, daugiausia dėmesio skiriama Europai, kurioje yra 24 oficialios ES valstybių narių kalbos, 60 neoficialių ar mažų kalbų, taip pat vartojamos imigrantų ir svarbių prekybos partnerių kalbos.

EKT partneriai yra įsipareigoję kurti bendruomenę, koordinuoja ir įsitraukia į įvairias bendradarbiavimo iniciatyvas Europos šalyse. Šiame tinkle dalyvauja stiprus ir platus 32 nacionalinių kompetencijos centrų (NKC) tinklas, veikiantis kaip vietinis ir nacionalinis tiltas į EKT konsorciumą bei EKT debesijos platformą. Nuo 2019 m. Lietuvoje toks centras – Lietuvių kalbos institutas.