Pratęstas dalyvių registracijos terminas į SIDG kongresą (2018)

2018 m. liepos 23–27 d. Lietuvių kalbos institute vyks IX TARPTAUTINIS DIALEKTOLOGIJOS IR GEOLINGVISTIKOS KONGRESAS! Pasaulyje rengiamas nuo 1993 m. kongresas suteiks galimybę skirtingų pasaulio šalių mokslininkams pasidalyti turima patirtimi, pristatyti tradiciniais ir naujais metodais paremtus dialektologijos ir geolingvistikos tyrimus, diskutuoti aktualiomis temomis.

Informauojame, kad, atsižvelgiant į dalyvių prašymus, pratęsiamas registracijos terminas.

Dalyvio anketą ir pranešimo anotaciją anglų kalba (iki 2000 spaudos ženklų) prašom siųsti iki 2018 m. sausio 5 d. (buvo iki 2017 m. lapkričio 6 d.) el. paštu .

Kviečiame skaityti pranešimus šia tematika:

 • Geolingvistika
 • Lingvistinė (mokslinė laboratorinė) dialektų vertė ir savivertė
 • Kognityvioji dialektologija
 • Dialektai kalbų rinkoje
 • Kaupiamosios ir interpretacinės metodologijos dialektologijoje
 • Dialektometrija
 • Perceptyvioji dialektologija: kiekybinės ir kokybinės perspektyvos
 • Tarpdalykinės prieigos dialektologijoje: fundamentinis ir taikomasis aspektai
 • Tarpkalbinė dialektologija: daugiakalbis ir daugiakultūris variantiškumas
 • Virtualieji tarminių duomenų arealai
 • YUMF ir NORM dialektologijos nuostatos XXI amžiaus variantų tyrimuose
 • Tarmės (de)konstrukcija ir (de)konceptualizacija
 • Teorinė dialektologija
 • Tarminis kūrybiškumas ir raštingumas XXI amžiuje: poreikis, galimybė, būtinybė
 • Tarminiai šaltiniai: tekstai, žodynai, atlasai, korpusai

Numatoma pranešimo trukmė 20 min.

Kongreso kalbos: anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lietuvių.

Patvirtinimą apie priėmimą atsiųsime iki 2018 m. vasario 2 d. (užsiregistravusiems iki 2017 m. lapkričio 6 d. – iki 2017 m. gruodžio 1 d.).

Dalyvio mokestis

Iki 2018 m. kovo 1 d.                                            Po 2018 m. kovo 1 d. 

SIDG nariams: 200 EUR                                       SIDG nariams: 240 EUR
Ne SIDG nariams: 240 EUR                                 Ne SIDG nariams: 280 EUR
Studentams: 120 EUR                                          Studentams: 170 EUR

Į dalyvio mokestį įskaičiuota: dalomoji medžiaga; dalyvio sertifikatas; kava ir užkandžiai pertraukėlių metu, furšetas; kultūriniai renginiai.

SIDG kongreso dalyvio mokestį prašytume pervesti į toliau nurodytą sąskaitą:
Gavėjas: Lietuvių kalbos institutas
Juridinio asmens kodas 111955023
P. Vileišio st. 5, Vilnius, Lietuva
Bankas:  Swedbank AB
IBAN (sąsk. Nr.): LT377300010094127608
SWIFT kodas: HABALT22
Mokėjimo paskirtis: Vardas Pavardė SIDG

Taip pat kviečiame teikti mokslo straipsnius anglų (ar kita) kalba spausdinti mokslo darbų žurnale „Acta Linguistica Lithuanica“ (ISSN 1648-4444). Straipsnius prašome siųsti el. paštu  ir . Atsakingoji žurnalo redaktorė akad. prof. dr. Grasilda Blažienė ().

Nurodymai autoriams.

Daugiau informacijos naujojoje SIDG 2018 interneto svetainėje http://sidg2018.lt/ ir http://lki.lt/sidg-kongresas/