Maloniai kviečiame dalyvauti IX tarptautiniame dialektologijos ir geolingvistikos kongrese, kuris vyks 2018 m. liepos 23–27 d. Vilniuje, Lietuvoje.

Kviečiame skaityti pranešimus šia tematika:

 • Geolingvistika
 • Lingvistinė (mokslinė laboratorinė) dialektų vertė ir savivertė
 • Kognityvioji dialektologija
 • Dialektai kalbų rinkoje
 • Kaupiamosios ir interpretacinės metodologijos dialektologijoje
 • Dialektometrija
 • Perceptyvioji dialektologija: kiekybinės ir kokybinės perspektyvos
 • Tarpdalykinės prieigos dialektologijoje: fundamentinis ir taikomasis aspektai
 • Tarpkalbinė dialektologija: daugiakalbis ir daugiakultūris variantiškumas
 • Virtualieji tarminių duomenų arealai
 • YUMF ir NORM dialektologijos nuostatos XXI amžiaus variantų tyrimuose
 • Tarmės (de)konstrukcija ir (de)konceptualizacija
 • Teorinė dialektologija
 • Tarminis kūrybiškumas ir raštingumas XXI amžiuje: poreikis, galimybė, būtinybė
 • Tarminiai šaltiniai: tekstai, žodynai, atlasai, korpusai
 • Kita

Numatoma pranešimo trukmė 20 min.
Kongreso kalbos: anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lietuvių.

Kviečiame teikti spausdinti mokslo straipsnius anglų (ar kita) kalba mokslo darbų žurnale „Acta Linguistica Lithuanica“ (ISSN 1648-4444). Straipsnius prašom siųsti el. paštu sidg.lithuania@gmail.com ir actall@lki.lt. Atsakingoji žurnalo redaktorė akad. prof. dr. Grasilda Blažienė (grasilda.blaziene@lki.lt).

Nurodymai autoriams pateikiami čia.

Registracija patvirtinama sumokėjus dalyvio mokestį:

SIDG nariams: 240 EUR
Ne SIDG nariams: 280 EUR
Studentams: 170 EUR
 

Į dalyvio mokestį įskaičiuota: Kongreso dalomoji medžiaga; dalyvio sertifikatas; kava ir užkandžiai pertraukėlių metu, furšetas; kultūriniai renginiai. 

Norėdami užsiregistruoti dalyvauti SIDG kongrese 2018 m. liepos 2327 d., dalyvio mokestį prašytume pervesti į toliau nurodytą sąskaitą:
Gavėjas: Lietuvių kalbos institutas
Juridinio asmens kodas 111955023
P. Vileišio st. 5, Vilnius, Lietuva
Bankas:  Swedbank AB
IBAN (sąsk. Nr.): LT377300010094127608
SWIFT kodas: HABALT22
Mokėjimo paskirtis: Vardas Pavardė SIDG

Daugiau informacijos prašome teirautis el. paštu sidg.lithuania@gmail.com.

http://sidg2018.mozello.lt/
http://sidg2018.mozello.lt/galerija/
http://sidg2018.mozello.lt/kontaktai/
https://www.facebook.com/9th-Congress-of-SIDG-1395265433876133/

Iki 2018 m. kovo 1 d.

SIDG nariams: 200 EUR
Ne SIDG nariams: 240 EUR
Studentams: 120 EUR

Po 2018 m. kovo 1 d. 

SIDG nariams: 240 EUR
Ne SIDG nariams: 280 EUR
Studentams: 170 EUR

Į dalyvio mokestį įskaičiuota: Kongreso dalomoji medžiaga; dalyvio sertifikatas; kava ir užkandžiai pertraukėlių metu, furšetas; kultūriniai renginiai.

SIDG kongreso dalyvio mokestį prašytume pervesti į toliau nurodytą sąskaitą:
Gavėjas: Lietuvių kalbos institutas
Juridinio asmens kodas 111955023
P. Vileišio st. 5, Vilnius, Lietuva
Bankas:  Swedbank AB
IBAN (sąsk. Nr.): LT377300010094127608
SWIFT kodas: HABALT22
Mokėjimo paskirtis: Vardas Pavardė SIDG

Renginio organizatoriai:
LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS
VILNIAUS UNIVERSITETAS
ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS
LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJA

Organizacinis komitetas:
Danguolė Mikulėnienė, Vilnius (Lietuva)
Violeta Meiliūnaitė, Vilnius (Lietuva)
Daiva Aliūkaitė, Kaunas (Lietuva)
Genovaitė Kačiuškienė, Šauliai (Lietuva)
Regina Kvašytė, Šiauliai (Lietuva)
Asta Leskauskaitė, Vilnius (Lietuva)

Grasilda Blažienė (Lietuva)
Vytautas Kardelis (Lietuva)
Astrid van Nahl (Vokietija)
Heinrich Ramisch (Vokietija)
Goebl Hans (Austrija)
Anna Stafecka (Latvija)
Agris Timuška (Latvija)
Shunsuke Ogawa (Japonija)
Yoshiyuki Asahi (Japonija)
Takuichiro Onishi (Japonija)
Maria-Pilar Perea (Ispanija)
Manuela Nevaci (Rumunija)
Nicolae Saramandu (Rumunija)
Mihaela Koletnik (Slovėnija)
Jožica Škofic (Slovėnija)
Klaus Geyer (Danija)
Jacques Van Keymeulen (Nyderlandai)
Dorin Uritescu (Kanada)

Jurgita Jaroslavienė, Vilnius (Lietuva)
Daiva Kardelytė-Grinevičienė, Vilnius (Lietuva)
Simona Vyniautaitė, Vilnius (Lietuva)
Agnė Aleksaitė, Vilnius (Lietuva)
Akvilė Girdzijauskaitė, Vilnius (Lietuva)

Plenariniai pranešėjai:

Prof. Dr. Frans Hinskens
Meertens Instituut (KNAW)
Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. Juan-Andrés Villena-Ponsoda
Professor of General Linguistics
Universidad de Málaga

Dr. Chris Montgomery
Senior Lecturer in Dialectology
School of English Deputy Admissions Director, UK

Dr. Christoph Purschke
Unité de Recherche IPSE (Identités, Politiques, Sociétés, Espaces)
Institut fir lëtzebuergesch Sprooch- a Literaturwëssenschaft
Université du Luxembourg

PROGRAMA

TEZĖS

Preliminarus dalyvių ir svečių sąrašas

Kur apsistoti nakvynei renginio metu
Jeigu Jums reikalinga pagalba rezervuojant kambarį nakvynei, prašome su mumis susisiekti el. paštu sidg.lithuania@gmail.com ir mes Jums padėsime.

Naudingos Vilniaus viešbučių ir svečių namų nuorodos
„Kempinski“ (https://www.kempinski.com/)
„Novotel“ (https://www.novotel.com)
„Amberton“ (http://ambertonhotels.com/en/)
„Artis Centrum“ (http://www.artis.centrumhotels.com/en/)
„Ratonda Centrum“ (http://www.ratonda.centrumhotels.com/en/)
„V4 Vilnius“ (http://v4vilnius.weebly.com/)
„Real House“ (http://realhouseapartments.lt/?lang=en)
„Downton Forest“ (http://downtownforest.lt/)
„Fabrika“ (http://fabrikatbilisi.com/)
„Senatoriai“ (http://www.senatoriai.lt/)
„Tilto“ (http://www.hoteltilto.com/?home)
„Apia“ (http://www.apia.lt/)
„Domus Maria“ (http://domusmaria.com/)
„Litinterp“ (http://www.litinterp.com/en/vilnius/vil-rooms/)

Daugiau viešbučių ir svečių namų Vilniuje
https://www.booking.com/city/lt/vilnius
http://www.vilnius-tourism.lt/informacija/apgyvendinimas/viesbuciai-ir-sveciu-namai/

Kitos naudingos nuorodos
Vilniaus tarptautinis oro uostas (http://www.vilnius-airport.lt/lt/)
Vilniaus autobusų stotis (http://autobusustotis.lt/)
Geležinkelio tvarkaraščiai (https://www.traukiniobilietas.lt/)
Vilniaus visuomeninio transporto tvarkaraščiai (http://stops.lt/vilnius/)
Lietuvos žemėlapiai (http://www.maps.lt/)
Daugiau apie Vilnių (http://www.vilnius-tourism.lt/)

We kindly invite you to participate in the 9th Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics that will be held in Lithuania, Vilnius on July 23–27, 2018.

Presentations in the following fields are welcome:

 • Geolinguistics
 • Theoretical Dialectology: (De)contruction and (De)conceptualization of Dialects
 • The Paradigms of Interpretative and Inventorisational Methodologies in Dialectology
 • Interdisciplinary Approach in Dialectology: Fundamental and Applied Aspects
 • Cognitive Dialectology
 • Perceptual Dialectology: Quantity- and Quality-oriented Perspectives
 • Interlingual Dialectology: Multilingual and Multicultural Variability (Multilingual Dialectology: Multilingual and Multicultural Variability)
 • Dialectometry
 • Dialect Sources: Texts, Dictionaries, Atlases, Corpora
 • Linguistic, or Scholarly Value of Dialects and Their Self-evaluation
 • Salience in Dialectology
 • Dialects in Relation to Space and Time
 • Virtual Areas of Dialects
 • Dialectal Creativity and Literacy in the 21st Century: Demand, Possibility and Urgency
 • Other

Approx. time for presentation: 20 min.
Congress languages: English, German, French, Russian, Lithuanian.

You are welcome to submit your scientific articles in English (or other language) for publishing in the journal “Acta Linguistica Lithuanica“ (ISSN 1648-4444) via e-mail sidg.lithuania@gmail.com and actall@lki.lt. Editor-in-chief Akad. Prof. Dr. Grasilda Blažienė (grasilda.blaziene@lki.lt).

Guidelines for contributors

To register to participate in the event, you need to pay admission fee:

SIDG-Members: € 240
Without SIDG-Membership: € 280
Students: € 170
 

The admission fee includes: Congress material; certificate of participation; coffee, refreshments during the coffee breaks, opening dinner; social events.

The information for the payment of the admission fee to participate in the 9th Congress of SIDG that will be held in Lithuania on July 23–27, 2018:
Recipient:
Lietuvių kalbos institutas
Legal entity’s code 111955023
P. Vileišio st. 5, Vilnius, Lithuania
Bank: Swedbank AB
SWIFT / BIC code:
HABALT22
IBAN:
LT377300010094127608
Payment details:
Name Surname SIDG

More information: sidg.lithuania@gmail.com.

http://sidg2018.mozello.lt/home/
http://sidg2018.mozello.lt/page1/
http://sidg2018.mozello.lt/form/
https://www.facebook.com/9th-Congress-of-SIDG-1395265433876133/

Before 1st of March 2018

SIDG-Members: € 200
Without SIDG-Membership: € 240
Students: € 120

From 1st of March 2018

SIDG-Members: € 240
Without SIDG-Membership: € 280
Students: € 170

The admission fee includes: Congress material; certificate of participation; coffee, refreshments during the coffee breaks, opening dinner; social events.

The information for the payment of the SIDG Congress admission fee:
Recipient: Lietuvių kalbos institutas
Legal entity’s code 111955023
P. Vileišio st. 5, Vilnius, Lithuania
Bank: Swedbank AB
SWIFT / BIC code: HABALT22
IBAN: LT377300010094127608
Payment details: Name Surname SIDG

Organisers:
INSTITUTE OF THE LITHUANIAN LANGUAGE
VILNIUS UNIVERSITY
ŠIAULIAI UNIVERSITY
THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES

Organizing committee:
Danguolė Mikulėnienė, Vilnius (Lithuania)
Violeta Meiliūnaitė, Vilnius (Lithuania)
Daiva Aliūkaitė, Kaunas (Lithuania)
Genovaitė Kačiuškienė, Šauliai (Lithuania)
Regina Kvašytė, Šiauliai (Lithuania)
Asta Leskauskaitė, Vilnius (Lithuania)

Grasilda Blažienė (Lithuania)
Vytautas Kardelis (Lithuania)
Astrid van Nahl (Germany)
Heinrich Ramisch (Germany)
Goebl Hans (Austria)
Anna Stafecka (Latvia)
Agris Timuška (Latvia)
Shunsuke Ogawa (Japan)
Yoshiyuki Asahi (Japan)
Takuichiro Onishi (Japan)
Maria-Pilar Perea (Spain)
Manuela Nevaci (Romania)
Nicolae Saramandu (Romania)
Mihaela Koletnik (Slovenia)
Jožica Škofic (Slovenia)
Klaus Geyer (Denmark)
Jacques Van Keymeulen (Netherlands)
Dorin Uritescu (Canada)

Jurgita Jaroslavienė, Vilnius (Lithuania)
Daiva Kardelytė-Grinevičienė, Vilnius (Lithuania)
Stud. Simona Vyniautaitė, Vilnius (Lithuania)
Agnė Aleksaitė, Vilnius (Lithuania)
Akvilė Girdzijauskaitė, Vilnius (Lithuania)

Plenary speakers

Prof. Dr. Frans Hinskens
Meertens Instituut (KNAW)
Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. Juan-Andrés Villena-Ponsoda
Professor of General Linguistics
Universidad de Málaga

Dr. Chris Montgomery
Senior Lecturer in Dialectology
School of English Deputy Admissions Director, UK

Dr. Christoph Purschke
Unité de Recherche IPSE (Identités, Politiques, Sociétés, Espaces)
Institut fir lëtzebuergesch Sprooch- a Literaturwëssenschaft
Université du Luxembourg

PROGRAMME

ABSTRACTS

Preliminary list of participants and guests

Accommodation
If you need assistance when making reservations at the hotels, please let us know via e-mail sidg.lithuania@gmail.com. We will be happy to help you.

Useful links of Vilnius hotels and hostels
Kempinski Hotel (https://www.kempinski.com/)
Novotel Hotel (http://www.novotel.com/gb/hotel-5209-novotel-vilnius-centre/index.shtml)
Amberton Hotel (http://ambertonhotels.com/en/)
Artis Centrum Hotels (http://www.artis.centrumhotels.com/en/)
Ratonda Centrum Hotels (http://www.ratonda.centrumhotels.com/en/)
V4 Vilnius Hostel (http://v4vilnius.weebly.com/)
Real House Apartaments (http://realhouseapartments.lt/?lang=en)
Downton Forest Hostel (http://downtownforest.lt/)
Fabrika Hostel (http://fabrikatbilisi.com/)
Hotel Senatoriai (http://www.senatoriai.lt/en/hotel/)
Hotel Tilto (http://www.hoteltilto.com/?home)
Apia Hotel (http://www.apia.lt/)
Hotel Domus Maria (http://domusmaria.com/)
Hostel Litinterp (http://www.litinterp.com/en/vilnius/vil-rooms/)

More hotels and hostels in Vilnius
https://www.booking.com/city/lt/vilnius
http://www.vilnius-tourism.lt/en/information/accommodation/hotels-guesthouses/

Other useful links
Vilnius International Airport (http://www.vilnius-airport.lt/en/)
Vilnius Bus Station (http://autobusustotis.lt/en/)
Railway timetables
Vilnius public transport routes and timetables
(http://stops.lt/vilnius/#vilnius/en,
http://www.vilnius-tourism.lt/en/information/transport/public-transport/)
Maps of Lithuania (http://www.maps.lt/en/)
More about Vilnius (http://www.vilnius-tourism.lt/en/what-to-see/top-20)