175-osios vokiečių kalbininko Karlo Brugmanno (1849–1919) gimimo metinės

Šių metų kovo 16 d. minime vokiečių kalbininko profesoriaus Karlo Brugmanno gimimo metines, mokslininkas iki šiol minimas tarp žymiausių pasaulio indoeuropeistų.

Jį išgarsino svarbiausias veikalas Grundriss der vergleichenden Grammatik der indo-germanischen Sprachen (Indoeuropiečių kalbų lyginamosios gramatikos pagrindai, 1879–1916), kuriame, be kitų indoeuropiečių kalbų, nagrinėjamos ir senosios prūsų bei lietuvių kalbų istorinės gramatikos problemos, aptariami senieji baltų ir slavų kalbų santykiai.

Svarbu paminėti, kad 1880 m. K. Brugmannas buvo atvykęs į Didžiąją Lietuvą. Garliavos apylinkėse jis rinko tautosaką ir tyrė vietinę tarmę. Surinktą medžiagą kartu su Augustu Leskienu paskelbė rinkinyje Litauische Volkslieder und Märchen aus dem Preussischen und dem Russischen Litauen (Lietuvių liaudies dainos ir pasakos iš Prūsų ir Rusų Lietuvos, 1882).

Garliavos aprašas – tai pirmoji atskirai lietuvių tarmei skirta monografija.

Dalijamės Karlo Brugmanno senąja rašyba užrašyta pasaka ir jos perrašu. Mokslininko nuotrauką ir pasaką galite rasti elektroninėje prof. habil. dr. Danguolės Mikulėnienės, doc. dr. Rimos Bakšienės, dr. Lauros Brazaitienės, dr. Agnės Čepaitienės, dr. Dariaus Ivoškos, dokt. Žydrūno Šidlausko monografijoje (Ne)atrasti Pakaunės turtai: kalbinis variantiškumas sociogeolingvistikos požiūriu (Vilnius, 2023).