Dr. Anželikos Smetonienės ir prof. dr. Irenos Smetonienės straipsnis „Visas turtas sveikata – ar dideliam, ar mažam“

Kviečiame skaityti Raštijos paveldo tyrimų centro mokslo darbuotojos dr. Anželikos Smetonienės ir Vilniaus universiteto dėstytojos prof. dr. Irenos Smetonienės straipsnį „Visas turtas sveikata – ar dideliam, ar mažam“.

Apie sveikatą rašyta jau senuosiuose lietuviškuose leidiniuose. Štai terminologė Palmira Zemlevičiūtė yra surinkusi faktų, kad jau metraščiuose nuo 1310 m. aprašyta daug epidemijų ir kaip su jomis kovojo tuometinė Lietuva, o apie XVIII a. vidurį atsirado spaudinių, kuriuose rašoma apie kai kurias ligas. Tai buvę įvairūs Karaliaučiuje išleisti įsakai ar nurodymai, pavyzdžiui, neįsileisti į Prūsų žemę pirklių bei kitų asmenų iš užkrečiamų ligų ir maro apimtų kraštų; Prūsijos vyriausiosios gydytojų kolegijos nurodymai dėl kovos su raupais.

Dr. Anželikos Smetonienės ir prof. dr. Irenos Smetonienės straipsnis „Visas turtas sveikata – ar dideliam, ar mažam“