Naujiena! Mokslo studija „Įveikti atskirtį: grįžusių iš užsienio mokinių kalbinė integracija“

Pristatome naujausią elektroninį Lietuvių kalbos instituto leidinį – mokslininkių dr. Aurelijos Tamulionienės ir Nidos Poderienės mokslo studiją „Įveikti atskirtį: grįžusių iš užsienio mokinių kalbinė integracija“. 

Mokslo studijoje, remiantis kiekybiniais ir kokybiniais duomenimis, nagrinėjama grįžusių mokinių sociokultūrinė aplinka, išskiriant pagrindinius veiksnius, lemiančius kalbines grįžusių iš užsienio mokinių integracijos aplinkybes, aptariamos priežastys, lemiančios vienos kalbos pasirinkimą kitų kalbų atžvilgiu. Vertinant kalbinių nuostatų ir motyvacijos mokytis lietuvių kalbos svarbą, nagrinėjamos grįžusių iš užsienio mokinių nuostatos dėl lietuvių kalbos socialinės vertės ir kalbinės tapatybės, aptariami lietuvių kalbos mokymosi sunkumai ir jų įveikos sąlygos.