In memoriam Viljamas R. Šmolstygas

Sausio 22 d.  baltistikos pasaulį sukrėtė žinia apie pasaulinio garso Jungtinių Amerikos Valstijų kalbininko Viljamo R. Šmolstygo (William Riegel Schmalstieg) (1929 m. spalio 9 d. – 2021 m. sausio 22 d.) mirtį. Tikrovės suvokimas yra nelengvas. Iškeliavo Pensilvanijos valstybinio universiteto profesorius (1965–2002), Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys, ištikimas baltistikos riteris, didžiai prūsų ir lietuvių kalbų tyrimams nusipelnęs, labai daug parašęs mokslininkas. Kalbininkas labai gerai kalbėjo ir rašė lietuviškai ir ne vienus metus skaitė lietuvių kalbos kursą Pensilvanijos universitete, o stažuodamas Vokietijoje – ir Freiburgo universitete. Jis užkopė į mokslo aukštumas, buvo labai paprastas ir be galo padorus žmogus, visada tesėdavęs savo žodį. Susitikimai su V. R. Šmolstygu baltistų kongresuose, kituose renginiuose, pavyzdžiui, Colloquim Prutenicum Secundum 1998 m. Mogilianose prie Krokuvos, buvo širdies atgaiva ir proto puota. 2015 m. prof. dr. Pietro U.  Dinio, redakcinės kolegijos, privačių rėmėjų rūpesčiu buvo išleista mokslininko knyga Studies in Old Prussian. A critical Review of the Relevant Literature in the Field from 1975 until 2005 (serija Billēmai bhe ersinimai (Bylojame ir pažįstame)). Lietuvių kalbos institutas nebuvo ir nėra abejingas knygos autoriui ir šiai knygai – rūpinasi jos sklaida. 2004 m. John Benjamins Publishig Co. leidykla išleido Festschriftą, skirtą Viljamui R. Šmolstygui, kaip rašė vienas leidėjų Philipas Baldis, žmogui ir mokslininkui. Antrasis knygos leidėjas buvo Pietro U. Dinis. Knygoje rasime ir Lietuvos mokslininkų Vytauto Ambrazo, Grasildos Blažienės, Axelio Holvoeto, Simo Karaliūno, Vytauto Mažiulio, Algirdo Sabaliausko, Giedriaus Subačiaus ir Zigmo Zinkevičiaus straipsnius. Koks džiaugsmas buvo sulaukti šilto knygos įkvėpėjo laiško. O kokia šilta draugystė siejo jį su Algirdu Sabaliausku. Prisiminimai kaip kalnas užgriuvo ne vieną pasaulio baltistą. Iškeliavo didis ir išmintingas, labai taktiškas žmogus ir mokslininkas. Jo darbai bus cituojami, jiems bus lemta išlikti. Nuoširdžiai užjaučiame ištikimą Profesoriaus bendražygę jo žmoną Emily Schmalstieg, dukras ir visus artimuosius.