Lietuvių kalbos institute lankėsi Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovai

2018 m. spalio 29 d. Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis ir Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis lankėsi Lietuvių kalbos institute. Apsilankymo metu Vyriausybės atstovai susipažino su Lietuvių kalbos instituto mokslinių centrų veikla, su Institute saugomais kalbininkų archyvais ir kartotekomis, su Instituto mokslininkų kuriamomis elektroninėmis paslaugomis bei Lietuvių kalbos išteklių informacine sistema. Susitikimo metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas lietuvių kalbos populiarinimo ir sklaidos klausimams.