Dr. Ingos Strungytės-Liugienės podoktorantūros stažuotė Vokietijoje

Lietuvių kalbos instituto Raštijos paveldo tyrimų centro mokslo darbuotoja dr. Inga Strungytė-Liugienė nuo 2018 m. birželio 30 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. vykdė podoktorantūros stažuotės projektą  The penetration of Herrnhuter activities and writings in East Prussia in the 18th Century and their repercussions in Halle  Halėje, A. H. Franckės įstaigų archyve ir bibliotekoje. Jis buvo finansuotas pagal dr. Liselottės Kirchner (Offenbach) stipendijų programą, kurią įgyvendina A. H. Franckės įstaigos.

Dingstį rengti projektą davė Berlyno archyve rastas anoniminis į lietuvių kalbą išverstas hernhutiečių traktatas su giesmėmis Stebuklingo Meile warginga Giekininko=Szirdis priesz Jezaus kruwinos Ronus (1752). Rinkinys skirtas lietuvių bendruomenei, susijęs su Moravijos Bažnyčios veikla Rytų Prūsijoje. Projektas – tarpdisciplininis, apimantis XVIII amžiaus pietizmo istoriją, tarpkonfesinius bendradarbiavimo aspektus, kreipiantis į lietuviško šaltinio genezės ir kalbos nagrinėjimą.

Projekto tikslas – tirti Moravijos Bažnyčios skverbtį XVIII amžiuje Rytų Prūsijoje; grafo Nikolajaus Ludvigo von Zinzendorfo (1700–1760), Bažnyčios lyderio ir religinės krikščioniškos bendruomenės (Herrnhuter Brüdergemeine) įkūrėjo ryšius su Karaliaučiumi,  kongregacijos narių santykius su regiono lietuvių bendruomene; analizuoti to meto Moravijos judėjimo rašytinį paveldą lietuvių kalba; kelti archyve rasto traktato atribucijos ir vokiško šaltinio klausimą; atlikti veikalo kompleksinius kalbos tyrimus, siekiant įvertinti jo reikšmę lietuvių raštijos raidai. Analizė daugiausia paremta Franckės įstaigų bibliotekoje saugomais šaltiniais ir literatūra.

Projekto rezultatas – moksliniame kolokviume perskaitytas pranešimas The penetration of Herrnhuter activities and writings in East Prussia in the 18th Century and their repercussions in Halle 2018 metais rugpjūčio 9 d. Istoriniuose našlaičių namuose (Historisches Waisenhaus) Halėje. Kolokviumo moderatorius – prof. dr. Holgeris Zaunstöckas.

Nuotraukoje:

Pasibaigus moksliniam kolokviumui. Iš kairės: prof. dr. Holgeris Zaunstöckas (Halė), dr. Inga Strungytė-Liugienė (Vilnius), prof. dr. Volodymyr O. Abaschnik (Charkovas) prie Istorinių našlaičių namų (Halė, Vokietija),  2018 m. rugpjūčio 9 d.