Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje vyko mokslinė Alberto Kojalavičiaus-Vijūko konferencija

Vikos Petrikaitės (Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka) nuotrauka

 

2019 m. lapkričio 28 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje vyko Alberto Kojalavičiaus-Vijūko mokslinė konferencija. Renginyje paminėtos žymaus XVII a. lietuvių istoriko, vienuolio jėzuito, teologo 410-osios gimimo metinės. Albertas Kojalavičius-Vijūkas (1609–1677) prisimenamas kaip žymus pedagogas, dirbęs Vilniaus universiteto rektoriumi. Jo darbai apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų genealogijas ir heraldiką yra aktualūs ir šiandien.

Moksliniame renginyje dalyvavo svečiai ir pranešėjai iš daugybės Lietuvos mokslo institucijų: Lietuvos heraldikos komisijos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Šiaulių „Aušros“ muziejaus, Lietuvos valstybės istorijos archyvo, Bažnytinio paveldo muziejaus, Lenkijos instituto Vilniuje, Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir kt. Skaityti pranešimai ir diskutuota apie Alberto Kojalavičiaus-Vijūko biografiją ir darbus, susijusius su genealogija ir heraldika.

Konferencijos metu buvo įteikti Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos auksiniai, vardiniai ženklai „Už svarų indėlį populiarinant genealogiją ir heraldiką Lietuvoje“: doc. dr. Sigitui Narbutui, doc. dr. Daliai Emilijai Dilytei Staškevičienei, dr. Palmirai Zemlevičiūtei, dr. Gabrielei Jasiūnienei, dr. Agnei Railaitei-Bardei ir Žydrūnui Strumilai. Lietuvių kalbos institutas gavo Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos padėką už paramą ir geranorišką pagalbą organizuojant Alberto Kojalavičiaus-Vijūko mokslinę konferenciją.

Daugiau informacijos apie renginį skaitykite čia ir čia.

Lietuvių kalbos instituto direktorei dr. Albinai Auksoriūtei įteikiama Lietuvos genealogijos
ir heraldikos draugijos padėka už paramą ir geranorišką pagalbą organizuojant Alberto
Kojalavičiaus-Vijūko mokslinę konferenciją.

Vikos Petrikaitės (Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka) nuotrauka.

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos auksinis, vardinis ženklas įteiktas Lietuvių
kalbos instituto Terminologijos centro vadovei dr. Palmirai Zemlevičiūtei.

Vikos Petrikaitės (Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka) nuotrauka.