Konferencija-diskusija „Humanitarinių institutų veiklos iššūkiai ir perspektyvos reformų kontekste“

Gruodžio 3 d. Lietuvos mokslų akademijoje vyko konferencija-diskusija „Humanitarinių institutų veiklos iššūkiai ir perspektyvos reformų kontekste“. Renginyje svarstyta humanitarinių mokslų ateitis: diskutuota apie institutų mokslinių tyrimų reformos eigą, humanitarinius mokslinius tyrimus vykdančių institutų veiklą, pasiektus mokslo rezultatus. Diskusijų rezultatai bus aptarti rezoliucijoje.

Pranešimus tema „Lituanistikos prioriteto įgyvendinimas: dabartinė situacija ir perspektyvos“ skaitė humanitarinių institutų direktoriai. Jie pristatė mokslo centrus ir jų vykdomą veiklą: leidinius, išteklius, naująsias technologijas, taikomas humanitarikoje, aptarė tarpdisciplininį ir tarptautinį bendradarbiavimą, akcentavo iššūkius bei problemas, su kuriais susiduria mokslo institutai. Pranešimais siekta išgryninti ir sustiprinti humanitarikos naudą visuomenei ir valstybei. Institutų atstovai pabrėžė, kad, atlikdami mokslinius tyrimus, tenkina visuomenės poreikius. Humanitarai turi patys identifikuoti, ko reikia visuomenei, bet ne verslams, kad galėtų atitikti visuomenės poreikius ir ugdyti kritišką požiūrį į visuomenės realijas ir stereotipus.