3-ioji Lietuvių kalbos instituto doktorantų mokslinė konferencija „Naujausi moksliniai tyrimai ir inovacijos 2023“

Šių metų balandžio 25 d. vyko Lietuvių kalbos instituto doktorantų mokslinė konferencija „Naujausi moksliniai tyrimai ir inovacijos 2023“.

Konferencijoje dalyvavo doktorantai, jų vadovai, Lietuvių kalbos instituto akademinės bendruomenės nariai. Konferenciją pradėjo Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja dr. Aurelija Tamulionienė, sveikinimo žodį tarė Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Albina Auksoriūtė.

Konferencijoje buvo perskaityti šie pranešimai:

  • „Lietuviškos tinklalaidės: klasifikacija ir tekstyno kaupimas“ (Bendrinės kalbos tyrimų centro dokt. Sandra Paškevičiūtė, vadovas doc. dr. Andrius Utka);
  • „Kalbinis kraštovaizdis: Etnolingvistinės situacijos kaita daugiakalbėje Varėnos-Šalčininkų rajonų paribio zonoje“ (Geolinvistikos centro dokt. Aidas Gudaitis, vadovė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė);
  • „Aišos Smolskios kitabo tekstų hibridiškumas“ (Raštijos paveldo tyrimų centro dokt. Marija Konickaja, vadovė doc. dr. Galina Miškinienė);
  • „Dvikalbystės įtaka lietuviškiems Wenkerio sakinių vertimams“ (Geolingvistikos centro dokt. Laurynas Candravičius, vadovė prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė);
  • „XVII–XVIII a. lenkų ir rusėnų kalbų leksikos palyginimas“ (remiantis lenkiškojo rinkinio„Wielkie zwierciadło przykładów“ vertimų į rusėnų kalbą medžiaga“ (Raštijos paveldo tyrimų centro dokt. Roman Nuriev, vadovas prof. habil. dr. Sergejus Temčinas);
  • „Urbanonyms as monuments of people’s memory“ (on the example of Kyiv and Vinius)“ (Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro dokt. Viktoriia Husak, vadovė prof. habil dr. Grasilda Blažienė);
  • „Tarpukario rašybos reforma: revoliucinga, „keršmargiška“ ar nuosaiki?“ (Bendrinės kalbos tyrimų centro dokt. Deimantė Aidukaitė-Mikelionienė, vadovas prof. habil. dr. Giedrius Subačius);
  • „Skaitmeninės leksikografijos uždaviniai, galimybės ir problemos“ (Bendrinės kalbos tyrimų centro dokt. Marius Glebus, vadovė habil. dr. Rita Miliūnaitė);
  • „Morfologiškai daugiareikšmių formų klasifikacija ir atsiradimo priežastys“ (Bendrinės kalbos tyrimų centro dokt. Miglė Žemrietė, vadovė doc. dr. Erika Rimkutė);
  • „Kalbos įsisavinimas: teorinė prieiga“ (Bendrinės kalbos tyrimų centro dokt. Jonas Stepšys, vadovė doc. dr. Laura Kamandulytė Merfeldienė).

Konferencija baigta jaunuosius mokslininkus įkvepiančiais Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos pirmininkės dr. Ritos Miliūnaitė žodžiais: „<…> jūs esate jau ta doktorantų karta, kuri turi daug stipriau skleisti Lietuvoje kuriamas mokslo žinias apie lietuvių kalbą, apie kitas čia gyvuojančias kalbas ne tik Lietuvai, bet ir pasauliui – daug stipriau nei šiandien pajėgiame.“

Linkime mūsų doktorantams stiprybės ir atkaklumo jų moksliniame kelyje!