Lietuvių kalbos institutas pristato naują leidinį – Danguolės Melnikienės „Lietuvių–prancūzų kalbų žodyną“!

Paryžiuje, vienoje didžiausių Prancūzijos meno ir mokslo leidyklų „Hermann éditeur“ (įkurta 1876 m.), išėjo VU Filologijos fakulteto profesorės Danguolės Melnikienės „Lietuvių–prancūzų kalbų žodynas“. Šis leidinys įtrauktas į prestižinę kolekciją „Vertige de la langue“. Tai didžiausias ir išsamiausias iki šiol pasirodęs dvikalbis žodynas, lyginantis lietuvių ir prancūzų kalbas. Žodyno autorė – leksikografijos ir metaleksikografijos specialistė, perengusi keturis dvikalbius žodynus, tris tarptautines mokslines monografijas, kelias dešimtis Italijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje publikuotų mokslinių straipsnių, skirtų sinchroninei ir diachroninei leksikografijai.

Žodynas buvo rengiamas šešerius metus pagal Prancūzų instituto Lietuvoje ir Lietuvių kalbos instituto projektą. Jo leidybą rėmė Lietuvos mokslo taryba. Leidinį recenzavo Barselonos autonominio universiteto profesorius Xavier Blanco ir VDU profesorė Aurelija Leonavičienė. Žodyno antraštyną sudaro daugiau kaip 30 000 žodžių. Rengiant žodyną buvo remiamasi naujausiomis tarptautinės leksikografijos nuostatomis, taikomas fraziškumo principas, kuomet žodžių leksinė reikšmė atskleidžiama per sintagminius ryšius ir realius žodžių vartojimo kontekstus (laisvuosius žodžių junginius, kolokacijas, pragmatemas, frazeologizmus). Be bendrinės kalbos žodžių, į žodyną įtraukta ir vadinamosios diasisteminės leksikos, reprezentuojančios diachroninius, diastratinius, diatopinius, diatechninius lietuvių ir prancūzų kalbų variantus.

Šį leidinį kviečiame įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygynėlyje. Daugiau informacijos el. p. .