Filologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkurso informacija

Filologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursą laimėjo du Lietuvių kalbos instituto kandidatai: akad. prof. dr. Grasilda Blažienė (tema „Kalbos struktūra, vartosenos ir normos tyrimai (kalbos politika)“, potemė „Vilniaus apskrities drimonimų ir oronimų semantika ir motyvacija kognityvinės lingvistikos aspektu“) ir doc. dr. Andrius Utka (tematika „Tekstynų lingvistika ir kalbos technologijos“, potemė „Tekstynais paremta diskurso ryšių analizė“).

Konkursą organizavo Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu ir Lietuvių kalbos institutu.