Lietuviškų terminų rinkinių portalas terminija.lki.lt – tarptautinio terminologijos tinklo dalis

Lietuvių kalbos institute įgyvendintas dvejus metus trukęs tarptautinis projektas „Federacinis eTranslation Termbank tinklas“.

Vienas iš projekto rezultatų – lietuviškų terminų rinkinių portalas terminija.lki.lt (nacionalinis „Eurotermbank“ tinklo mazgas). Jame skelbiama įvairių sričių terminija. Šiuo metu portale galima rasti terminus iš naujausių terminų žodynų – keturkalbio geografijos žodyno (2021), bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros žodyno (2020), taip pat viešųjų ryšių, psichologijos, audito, botanikos, farmakopėjos ir kt. terminų. Portalas ir toliau bus pildomas terminų rinkiniais.

Portale terminija.lki.lt skelbiamų terminų rinkinių duomenys (nauji ar atnaujinti) kasdien patenka į didžiausią centralizuotą tarptautinį terminų banką „Eurotermbank“, kuriame šiuo metu daugiau nei 16 milijonų terminų 45 kalbomis, tarp jų, be abejonės, ir lietuviški terminai. Terminologiniai duomenys naudojami mašininiam vertimui, jie svarbūs ir kitoms kalbos technologijoms ir IT sprendiniams.

Jei turite savo srities terminų rinkinių (žodynų, žodynėlių, klasifikatorių ar tiesiog struktūruotų terminų sąrašų) ir norite juos atverti visuomenei, paskelbti lietuviškų terminų rinkinių portale ir „Eurotermbank“, rašykite .

Projektas finansuotas naudojantis Europos Sąjungos Europos infrastruktūros tinklų priemone (projekto Nr. 2019-EU-IA-0049, dotacijos susitarimo Nr. INEA/CEF/ICT/A2019/1927135).