Kalbos kultūra 73

„Kalbos kultūra“ – Lietuvių kalbos instituto (iki 1989 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros instituto) tęstinis kalbos kultūros teorijos ir praktikos leidinys.

73 NUMERIS

TURINYS


Vytautas Ambrazas, Elena Valiulytė
. Kazio Ulvydo darbai ir nuopelnai kalbos mokslui 3
Gertrūda Naktinienė. Bendrinės kalbos žodynas ir leksikos norminimo problemos 12
Rita Miliūnaitė. Kalbos reiškinių vertinimo laipsniai „Kalbos patarėjuje“ 24
Pranas Kniūkšta. Iš priesagos -inis būdvardžių praeities ir dabarties 35
Jonas Klimavičius. Priešdėlio be- daiktavardžiai: asmenys, daiktai, būviai 47
Jolanta Gaivenytė. Sudėtinių fizikos terminų sinonimijos atvejai terminų žodynuose 62
Jonas Šukys. Bendraties vartosena ir sintaksės normos 68
Ramunė Vaskelaitė. Prielinksnio tarp vartojimo polinkiai 77
Vaida Knabikaitė. Prielinksnio per su galininku plitimas publicistiniame stiliuje 81
Rasa Mielkuvienė. Ko reikia ir kas reikalinga medikų kalboje 85
Rasuolė Vladarskienė. Modalumas ir jo raiška valstybės dokumentuose 90
Dalia Blažinskaitė. Stilistiškai motyvuoti reklamos kalbos nukrypimai nuo normų 96
Juozas Abaravičius. Fakultatyvioji kabučių vartosena 101
Dana Vainauskienė. Dėl grafinio ženklo / vartojimo 109
Vitas Labutis. Daukšių krašto pavardės 114
Marija Razmukaitė. Dėl vieno Gardino srities vietovardžio kilmės ir rašybos 117

  

Apžvalga ir informacija

Jūratė Palionytė. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos norminamoji veikla (1999 m. rugsėjis – 2000 m. rugpjūtis) 119
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai 122
Janina Vileikienė. Septintoji Jono Jablonskio konferencija 123
Jonas Paulauskas. Knyga apie naujuosius skolinius 127
Nurodymai „Kalbos kultūros“ straipsnių autoriams 130


Personalijos

   
Zigmas Zinkevičius. Sveikiname Vytautą Ambrazą 131
Algirdas Sabaliauskas. Prisiminkime Christianą S. Stangą 133