Kalbos kultūra 77

„Kalbos kultūra“ – Lietuvių kalbos instituto (iki 1989 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros instituto) tęstinis kalbos kultūros teorijos ir praktikos leidinys.

77 NUMERIS

TURINYS
Zigmas Zinkevičius. Spaudos atgavimo šimtmetis ir lietuvių kalba  3
Bronislovas Vonsavičius, Gintautas Akelaitis. Dokumentalistika ir raštvedyba: kai kurios sąvokos ir terminai  10
Pranas Kniūkšta. Tikroji ir primestinė žodžio tvarka reikšmė  20
Rita Miliūnaitė. Būvio raiškos būdvardiškaisiais žodžiais vartosenos polinkiai  26
Nijolė Sližienė. Kada , kada kuo sekame  40
Rasuolė Vladarskienė. Pora keblesnių derinimo atvejų administracinėje kalboje  46
Dalia Blažinskaitė. Naujadarai ir perdirbiniai reklamoje  56
Vitas Labutis. Studija apie gramatikos norminimo pagrindus  67
Stasys Keinys. „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“ per penkiasdešimt metų  76
Vitalija Maciejauskienė. Dar kartą apie lietuvių vardus  84
Irena Ermanytė. Pastabos apie antonimų struktūrą ir semantika  96
IŠ KALBOS PRAKTIKOS AKTUALIJŲ

 

Regina Koženiauskienė. Skoliniai teismų oratorių kalboje 103
Vytautas Vitkauskas. Keli žodžiai dėl daiktavardiškųjų dūrinių kirčiavimo  109
Stefano M. Lanza. Kaip vertinti asmeniškas, -a, asmeniškai?  112
Agnė Bielinskienė. Dėl jungtuko bei vartosenos dabartinėje lietuvių kalboje  119
Erika Rimkutė. Dar kartą apie iliatyvą  124
Regina Kvašytė. Latvių asmenvardžiai Lietuvos spaudoje  129

KALBA IR VISUOMENĖ

 

Arvydas Juozaitis. Gyvenimas be lietuviško žodžio – ne gyvenimas  138
Andželika Bylaitė-Lapinskienė. Pasisveikinimas ir atsisveikinimas XX a. Lietuvos kaime  142
Laima Grumadienė. Sociolingvistikos aktualijos  150

APŽVALGOS, INFORMACIJA

 

Iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veiklos (2003) (Jūratė Palionytė) 158
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai Dėl įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo (2004 02 02, Nr. N-2(91))  165
Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklės  166
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ pakeitimo (2004 05 06, Nr. N-7(96))  169
Pasvarstymai po seminarų kalbos redaktoriams ir vertėjams (Rita Miliūnaitė)  171
Tautinis tapatumas ir kalba [Konferencijos apžvalga] (Albina Bataitytė)  179
Naujas požiūris į tautinio tapatumo raidą [apžvalgos tęsinys] (Gintautas Mažeikis)  195
12-oji Jono Jablonskio konferencija (Dalia Blažinskaitė)  201

PERSONALIJOS 

 

Vytautas Ambrazas. Prie gimtojo žodžio versmių (Algirdui Sabaliauskui – 75 205
Algirdas Sabaliauskas. Kazys Alminas (šimtųjų gimimo metinių proga)  208
Pranas Kniūkšta. Adolfas Jucys – „Kalbos kultūros“ bendradarbis (šimtosios gimimo metinės)  213