Kalbos kultūra 74

„Kalbos kultūra“ – Lietuvių kalbos instituto (iki 1989 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros instituto) tęstinis kalbos kultūros teorijos ir praktikos leidinys.

 74 NUMERIS

TURINYS


Jonas Palionis
. Jonas Jablonskis ir dabartinė bendrinė kalba 3
Vitas Labutis. „Lietuviškos kalbos gramatikai“ – šimtas metų 8
Pranas Kniūkšta. Dokumentų rengimo ir raštvedybos naujovės 15
Rita Miliūnaitė. Funkciniai kalbos reiškinių tipai kalbos rekomendacijose 27
Dalia Blažinskaitė. Dažniausios kalbos rekomendacijos 34
Ramunė Vaskelaitė. Nelietuviškų nekaitomų žodžių sintaksiniai vaidmenys 43
Rasuolė Vladarskienė. Neveikiamosios rūšies konstrukcijos valstybės dokumentų kalboje 53
Danutė Liutkevičienė. Apie tautybių ir gyventojų pavadinimus su priesaga -ietis, -ė 60
Jolanta Zabarskaitė. Garsų semantika 65
Irena Smetonienė. Pastabos dėl verstinės reklamos kalbos 69
Regina Koženiauskienė. Žiniasklaidos retorika ir elitinė kalba 74
Laima Grumadienė. Kodėl vis dažniau girdime pusiau tarminę kalbą? 81

Iš kalbos praktikos aktualijų

Regina Petkevičienė. Fonetikos teorija ir praktika 87
Rasa Mielkuvienė. Muzikos srities svetimžodžiai 90
Lijana Puzinienė. Drabužinė, rūbinė, garderobas 99
Jurgis Lagunavičius. Ne kuras, o degalai 102
Laimutis Bilkis. Dėl kalno vardo Ledakalnis 104

Apžvalga ir informacija

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas „Dėl datos rašymo“ 109
Vytautas Vitkauskas. Baigiant didįjį „Lietuvių kalbos žodyną“ 109
Ramunė Vaskelaitė. Jono Jablonskio konferencija: laisvėjanti vartosena, griežtėjanti tvarkyba 113
Saulius Ambrazas. Italų kalbininkas apie baltų kalbas 120

Personalijos

Algirdas Sabaliauskas. Kalbininkas Petras Jonikas 124