Kalbos kultūra 76

„Kalbos kultūra“ – Lietuvių kalbos instituto (iki 1989 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros instituto) tęstinis kalbos kultūros teorijos ir praktikos leidinys.

 76 NUMERIS

TURINYS 

Prasmingi darbai, doras gyvenimas
[Kazimiero Gaivenio atminimui] (P. Kniūkšta)……………………. 3
Laima Grumadienė. Kaip įgyvendinsime kalbos politiką ………… 7
Rita Miliūnaitė. Nenorminiai gramatikos reiškiniai
ir jų vertinimo ypatumai ……………………………………………. 17
Pranas Kniūkšta. Nuo daiktavardžio viršus
iki prielinksnio virš…………………………………………………….. 30
Ramunė Vaskelaitė. Naudininkas veiksmažodinių
daiktavardžių junginiuose …………………………………………… 43
Rasuolė Vladarskienė. Iliatyvo vartojimas dabartinėje
lietuvių kalboje ……………………………………………………….. 47
Elena Valiulytė. Priedas (priedo) ir pridūrimo santykis ………….. 58
Marija Razmukaitė. Būdvardžio aukštas, aukšta
įvardžiuotinės formos vietovardžiuose …………………………….. 63
Pranas Kniūkšta. Naujas kodeksas, senos kalbos
problemos……………………………………………………………… 66
Vitas Labutis. Naujo kalbos patarimų leidinio užsilaukus ………… 79

Iš kalbos praktikos AKTUALIJŲ

Rūta Marcinkevičienė. Santrumpos – akronimai –
nauji žodžiai ………………………………………………………….. 89
Jurgita Mikelionienė. Dūriniai su dėmeniu savi-…………………… 93
Agnė Bielinskienė. Iš jungtukų bet ir o vartosenos …………….. 98
Algirdas Malakauskas. Įvardžiuotinių veikiamųjų
esamojo laiko dalyvių kirčiavimas ………………………………… 102
Asta Kazlauskienė. Dūrinių kirčiavimo gretybės
studentų kalboje ………………………………………………….. 108
Regina Kvašytė. Latvijos vietovardžiai Lietuvos spaudoje ……. 114

Kalba ir visuomenė

Gintautas Akelaitis. Kalbos mada kaip reiškinys …………….. 121
Irena Smetonienė. Tropai ir okaziniai dariniai reklamos
tekstuose…………………………………………………………… 126
Regina Koženiauskienė. Dėl autoriteto ir garsenybės sąvokų
vartosenos žiniasklaidoje ………………………………………. 130
Vilija Celiešienė. Akademinio jaunimo kalbos kultūra………… 136

Apžvalga ir informacija

Iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veiklos (2002)
(J. Palionytė) ……………………………………………………… 141
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas „Dėl moterų
pavardžių darymo“ ………………………………………………. 146
Jolanta Zabarskaitė. Straipsniai apie kalbą
„Naujojoje Romuvoje“ (1931–1939) …………………………… 147
Dalia Blažinskaitė. Kalbos patarimai įvairių sričių
specialistams …………………………………………………….. 152
Aloyzas Vidugiris, Danguolė Mikulėnienė. Penki dialektologijos
darbo dešimtmečiai………………………………………………. 160
„Kalbos kultūros“ penktąjį dešimtmetį pradėjus
(A. Bataitytė)………………………………………………………. 166
Apie pirmuosius „Kalbos kultūros“ žingsnius
(V. Labutis) ……………………………………………………….. 172
Dėl „Kalbos kultūros“ (D. Mikulėnienė)…………………………… 175
Aptarta lietuviškos reklamos kalba (P. Rudzevičius) …………. 176
11-oji Jono Jablonskio konferencija (P. Rudzevičius)  ……….. 179

Personalijos

Aldona Paulauskienė. Daktarė Elena Valiulytė ……………….. 182

 


76 NUMERIO SANTRAUKOS