Kolektyvinė monografija „Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos“

Šių metų pradžioje išleista prof. dr. Danguolės Mikulėnienės, dr. Astos Leskauskaitės, dr. Vilijos Ragaišienės, dr. Lauros Geržotaitės ir dr. Nijolės Birgelienės kolektyvinė monografija. Atsižvelgiant į XXI a. pradžioje Europos kalbose vykstančius pokyčius, monografijoje nutarta įamžinti dar išlikusias senąsias etnografinio lietuvių kalbos ploto saleles: tiriamos dabartinės Lenkijos lietuvių šnektos, kurios yra itin reikšmingos lietuvių kalbos tyrimams, tačiau iki šiol nebuvo išsamiai aprašytos.

Šiame leidinyje išsamiai aprašytos Lenkijos lietuvių šnektų radimosi, sklaidos ir raidos prielaidos įvairiais kontekstais (socioistoriniu, sociokultūriniu, demografiniu), Lenkijos lietuvių šnektos ir jų ribos, šių šnektų bruožų variantiškumas ir kaita, gyvybingumo prielaidos, pietų aukštaičių kvaziregiolekto formavimasis Punsko ir Seinų apylinkėse.

Lenkijos lietuvių šnektos tiriamos šiuolaikiniais geolingvistiniais ir sociolingvistiniais metodais. Tai atskleidžia objektyvią šių šnektų situaciją ir vietinės bendruomenės tarmines nuostatas bei (ne)norą gyvuoti. Šis mokslinis tyrimas taip pat papildo ir lietuvių dialektologijos diskursą.

Monografiją recenzavo prof. habil. dr. Roman Roszko, prof. dr. Daiva Aliūkaitė, prof. dr. Vytautas Kardelis, dr. Jowita Niewulis-Grablunas. Rengimą ir leidybą rėmė Lietuvos mokslo taryba.