In memoriam Jonas Šukys

Saulėtą kovo 23 dienos popietę Lietuvių kalbos institutą pasiekė liūdna žinia – netekome lietuvių kalbininko, pedagogo, prozininko Jono Šukio, dirbusio tuometiniame Lietuvių kalbos ir literatūros institute.

J. Šukys gimė 1935 m. kovo 25 d. Miežiškiuose (Panevėžio apskr.). 1957 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1957–1964 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute, 1968–1972 m. dėstė Vilniaus universitete, 1972–1987 m. dirbo žurnalo Mūsų žodisredakcijoje, 1987–1989 m. – Pedagogikos mokslinio tyrimo institute, 1989–1994 m. – Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institute.

1994–2001 m. J. Šukys dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete, 1996–1997 m. buvo Lietuvių kalbos katedros vedėjas. Kalbininkas dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo posėdžiuose ir taisė kalbėtojų kalbos klaidas. Parašė kalbos praktikos veikalų, mokslo populiarinimo knygų. Jo žvilgsnis buvo nukrypęs ir į grožinės literatūros knygas vaikams. Taip pat parengė lietuvių kalbos vadovėlių, paskelbė straipsnių kalbos kultūros, pontininkų ir vakarų puntininkų tarmių sintaksės ypatybių temomis.

2008 m. J. Šukys atnešė į Lietuvių kalbos institutą vieną svarbiausių savo darbų – monografijos Miežiškių šnekta. Pietų panevėžiškiai, kuriai medžiaga rinko 1956–1996 m., rankraštį. Šis rankraštis su autoriaus korektūra yra saugomas Lietuvių kalbos institute.

J. Šukio darbai bus skaitomi, drauge prisimenant ir patį autorių.