2020 metų Lietuvių kalbos instituto veiklos apžvalga

Albina Auksoriūtė
Direktorė dr. Albina Auksoriūtė

2020-ieji metai buvo pirmi tokie metai Instituto gyvenime, kai didžiąją jų dalį teko visiems dirbti nuotoliniu būdu, teko prisitaikyti ne tik prie naujų darbo sąlygų, bet ir prie pasikeitusio mūsų visų gyvenimo.

Praėję metai buvo rinkimų metai, džiugu, kad pavyko visiems susirinkti ir išrinkti naują Mokslo tarybą ir Darbo tarybą, per tą mažiau nei pusmetį abi Tarybos jau suspėjo nuveikti nemažai darbų. Mokslo tarybos pirmininkei akademikei profesorei habil. dr. Grasildai Blažienei, Darbo tarybos pirmininkei doc. dr. Rimai Bakšienei ir Tarybų nariams nuoširdžiai dėkoju.

Mokslo taryba sudarė Instituto mokslo veiklos strategijos darbo grupę, kuri analizuoja Instituto mokslinės veiklos kryptis, padalinių veiklą, mokslo sklaidą, o baigusi darbą pateiks rekomendacijų, ne tik apibendrindama esamą Instituto situaciją, įvertindama vidaus ir išorės stiprybes, galimybes ir grėsmes, bet ir pateiks siūlymų dėl tyrimų tęstinumo, naujų ir aktualių tyrimų krypčių plėtros, padalinių veiklos efektyvumo, mokslinio potencialo stiprinimo, mokslo sklaidos gerinimo ir kitų aktualių Instituto veiklos dalykų. Nuoširdžiai dėkoju visiems šios darbo grupės nariams už kruopštų darbą, idėjas, mintis ir tam skiriamą laiką.

Dėkoju visiems Lietuvių kalbos instituto darbuotojams už susikaupimą, susitelkimą, kantrybę ir tokiomis sudėtingomis sąlygomis atliktus darbus.

 

Direktorė dr. Albina Auksoriūtė

Visą 2020 metų Lietuvių kalbos instituto veiklos apžvalgą rasite čia.