In memoriam Angelei Vilutytei-Rimševičienei

Saulėtą birželio 28 dienos popietę Lietuvių kalbos institutą pasiekė liūdna žinia – netekome leksikografės Angelės Vilutytės-Rimševičienės, kuri iškeliavo į amžinybę savo gimtadienio išvakarėse.

Angelė Vilutytė-Rimševičienė gimė 1943 m. birželio 29 d. Kaltanėnų valsčiuje. 1966 m. baigė klasikinę filologiją Vilniaus universitete ir nuo tada iki 2010 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros (nuo 1991 m. – Lietuvių kalbos) institute. 1975–1982 m. dėstė lotynų kalbą Vilniaus pedagoginiame universitete, 1988–2007 m. – Vilniaus universitete. Viena iš akademinio „Lietuvių kalbos žodyno“ autorių ir redaktorių. „Lietuvių kalbos žodyno“ kartotekoms užrašė daugiau nei 70 000 žodžių (iš jų 40 000 iš lietuvių kalbos tarmių), konsultavo žodžių rinkėjus ir pradedančiuosius žodyno rašytojus, organizavo leksikos duomenų rinkimą, pati dalyvavo ekspedicijose Pelesoje, Rodūnioje, Degučiuose, Adutiškyje ir kitur. Už darbą prie „Lietuvių kalbos žodyno“ 1996 m. kartu su kitais apdovanota Lietuvos mokslo premija.

Su kolegomis 2008 m. parengė „Frazeologijos žodyną“. Tais pačiais metais išėjo jos parengtas „Kaltanėnų šnektos žodynas“.

Rinko medžiagą ir tyrinėjo J. A. Pabrėžos leksikografinį palikimą. Paskelbė straipsnių leksikologijos, leksikografijos, kalbos kultūros klausimais.

Šį pavasarį Angelė išleido knygą „Gimtinės kalbos lobiai“ (kas galėjo žinoti, kad paskutinę) – Kaltanėnų parapijos kaimo žmonių tarminius pasakojimus.

Ilgas ir prasmingas buvo A. Vilutytės-Rimševičienės gyvenimo kelias. Tebus jai lengva gimtųjų Kaltanėnų žemė, o jos parengti žodynai ir kiti darbai bus skaitomi atsimenant ir pačią autorę.

Angelė Vilutytė-Rimševičienė bus pašarvota birželio 29 d. 12.00–20.30 val. ir birželio 30 d. 8.30–10.00 val. Laidojimo paslaugų centre Vilniuje, Kalvarijų g. 329.

Birželio 29 d. 19 val. Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje už velionę bus aukojamos šv. mišios.

Atsisveikinimas Labanoro bažnyčioje birželio 30 d. 12 val. Po jo laidotuvės Kaltanėnų kapinėse.