Doc. dr. Rasuolės Vladarskienės ir dr. Palmiros Zemlevičiūtės leidinys „Lietuvių kalbos rašyba. Taisyklės, komentarai, patarimai“

Leidinyje Lietuvių kalbos rašyba. Taisyklės, komentarai, patarimai spausdinamos atnaujintos lietuvių kalbos rašybos taisyklės, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtintos 2022 m. Anksčiau galiojusios taisyklės tikslintos nedaug, bet aptarti tie rašybos atvejai, kurie dar nebuvo reglamentuoti, daugiausia naujovių grafinių ženklų rašymo skyriuje. Taisyklės aiškinamos komentarais ir patarimais, kuriuose plačiau nagrinėjama, kaip tas taisykles taikyti, aptariami galimi rašybos variantai, atsižvelgiant į norimą perteikti reikšmę ir vartojimo sritį. Leidinys papildytas dalykine rodykle, padedančia lengviau susirasti rūpimą rašybos atvejį.

Ši knyga bus pravarti įvairių tekstų kūrėjams, kalbos redaktoriams, vertėjams, taip pat visiems, kurie moko kitus arba patys mokosi taisyklingai lietuviškai rašyti.

Leidinio_Lietuvių kalbos rašyba. Taisyklės, komentarai, patarimai_turinys.

Leidinį galite įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygyne.

Daugiau informacijos el. p. .