Dr. Pavelo Skorupos mokslo studija „Vilnius County Toponyms as Signs of National and Cultural Identity“

Mokslo studijoje daugiausia dėmesio skiriama kultūrinio ir tautinio (etninio) tapatumo problemai, atsispindinčiai pasirinktų tirti dabartinių Vilniaus apskrities vietovardžių semantikoje, bei analizuojamos vietovardžiuose užkoduotos reikšmės. Tyrimas, pagrįstas tiek tradicine, tiek šiuolaikine (kognityvine) onomastikos teorija ir metodais, atskleidžia regiono toponimijos semantinio substrato sudėtingumą, kuriam įtakos turėjo kalbų sąveika (kontaktai) dėl kultūrinės periferijos ir gyventojų ilgalaikės daugiakalbystės situacijos. Akivaizdu, kad vietovardžiai ne tik atlieka referencinę funkciją, bet ir perteikia pažintinius (kognityvinius), emocinius, kultūrinius ir socialinius jais įvardijamų vietų aspektus, t. y. suteikia daug informacijos apie tam tikros vietovės gamtą, istoriją, kultūrą ir žmones.