Dr. Galina Sapožnikova skaitys pranešimą XXIX senosios literatūros seminare

Šių metų kovo 5 d. 16 val. vyks XXIX senosios literatūros seminaras, kuriame pranešimą „Petro Skargos Šventųjų gyvenimai rusėnų raštijoje“ skaitys Raštijos paveldo tyrimų centro jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Galina Sapožnikova.

Seminaras vyks nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuorodą rasite čia.

Seminarą rengia Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios literatūros skyrius.

Kvietimas