Lietuvių kalbos instituto mokslininkai dalyvavo 3-iojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Onomastikos tyrimai“

Šių metų gegužės 9–10 d. Latvijos universitete Rygoje vyko 3-ioji tarptautinė mokslinė konferencija „Onomastikos tyrimai“ (3rd International Scientific Conference „Onomastic Investigation“). Konferenciją organizavo Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas. Konferencijoje dalyvavo Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro mokslininkai.

Akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienės parengtą pranešimą „The Onomastic Phenomenon of Ojārs Bušs“ („Ojaro Bušo onomastikos fenomenas“) skaitė dr. Darius Ivoška. Pranešime apžvelgta vieno iškiliausių latvių onomastikos tyrėjų Ojaro Bušo mokslinė veikla, jo darbai ir indėlis ne tik į onomastikos, bet ir į kalbos mokslą. Pranešimo autorė, žvelgdama iš senųjų prūsų vardyno tyrimų perspektyvos ir pasiremdama Ojaro Bušo teiginiais, samprotavo apie kai kurių Prūsijos oikonimų kilmės aiškinimą, įvardijo pagrindinius baltistikos ir baltų vardyno tyrimų aspektus, tyrėjus ir jų darbus.

Dr. Darius Ivoška perskaitė pranešimą „Senųjų prūsų antroponimijos tyrimų problemos“ („Die Forschungsprobleme der altpreußischen Anthroponymie“). Pranešime su naujomis įžvalgomis grįžta prie ne kartą nagrinėtos tematikos – iššūkių, su kuriais trenka susidurti vardyno specialistams tiriant mirusios kalbos vardyną, ir jų sprendimo galimybių. Aptarti istorinių asmenvardžių šaltiniai, jų specifika, probleminiai asmenvardžių paliudijimai istoriniuose dokumentuose, įvardintos tyrimų spragos ir akcentuota išsamių pirminių šaltinių tyrimų svarba.

Dr. Pavelas Skorupa pranešime „Development of Lithuanian Onomastics: From Tradition to Modernity“ („Lietuvių onomastikos raida: nuo tradicijos iki modernumo“) pristatė lietuvių onomastikos tyrimų raidą,  iškiliausius tyrėjus, apžvelgė šiandienos lietuvių vardyno tyrimų kryptis ir situaciją. Pranešimo autorius XX a. pab. – XXI a. pr. akad. prof. habil. dr. Grasildos Blažienės mokslinę ir pedagoginę veiklą tarptautinei bendruomenei pristatė kaip  susiformavusią lietuvių onomastikos tyrimų mokyklą ir, remdamasis naujosiomis onomastikos tyrimų tendencijomis ir metodais, analizavo keletą probleminių oikonimų aiškinimo atvejų.