Acta Linguistica Lithuanica 61

TURINYS / CONTENTS

STRAIPSNIAI / ARTICLES

1 MARIA TERESA ADEMOLLO GAGLIANO & FRANCESCO PAOLO PARDINI, La terminologia lituana del ‘nutrire’

31 ASTA BALČIŪNIENĖ, Tariamosios nuosakos skaida: sinchroninės morfologijos problemos

41 GINA KAVALIŪNAITĖ, Die statischen Lokalkasus bei Bretke und in anderen altlitauischen Texten

61 KRISTINA LENARTAITĖ, Diatezės alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos

113 ROLANDAS MIKULSKAS, Jungties konstrukcijos ir jų gramatinis kontekstas

157 SANTRAUKOS / SUMMARIES

165 ROKYKLĖS / INDEXES

 

61 TOMO SANTRAUKOS