Acta Linguistica Lithuanica 62-63

(atsisiųsti)

TURINYS / CONTENTS

STRAIPSNIAI / ARTICLES

 

11 Daniel Petit, Old Lithuanian añskat, šiskattàskat and Cognates.

26 Jūratė Pajėdienė, Prijungiamieji laiko sakiniai su jungiamuoju žodžiu (pirmneg senuosiuose XVI–XVII a. lietuvių raštuose. Temporal Clauses with Conjunction neg in Old Lithuanian Writings.

50 Rolandas Kregždys, M. Stryikowskio veikalo Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi teonimai: Chaurirari . Theonyms in M. Stryikowski’s work Kronika Polska, Litewska Żmódzka i wszystkiej RusiChaurirari .

82 Aurelija Tamulionienė, Ne visai pilną ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai (paaukštỹs tipo). Adjectives Denoting a Small Amount of Peculiarity (paaukštỹs type).

97 Dalia Sviderskienė, Marijampolės apskrities asmenvardinės kilmės agronimų darybos bruožai. Characteristic Features of the Formation of Agronyms of Anthroponymic Origin in Marijampolė Country.

128 Veslava Čižik-Prokaševa, Depiktyvų žymėjimas lietuvių kalboje. Marking of Depictives in Lithuanian.

 

DISKUSINĖS PUBLIKACIJOS / DISCUSSION PAPERS

 

161 Jürgen Udolph, Alteuropa, Iller, Alster, Elster und alėti. Senosios Europos hidronimai Iller, Alster, Elster ir verb. lie. alėti.

 

RECENZIJOS / REVIEWS

 

179 Willy Van LangendonckEuropäische Personennamensysteme: Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch Laimutė Balode

194 Laimutis Bilkis, Lietuvių helonimų daryba. Priesaginiai ir priesagėtieji helonimai.

 

     IN MEMORIAM

 

201 Grasilda Blažienė, Išėjęs, kad pasiliktų

205 Grasilda Blažienė, In memoriam Viri doctissimi, Professoris et Amici  Wolfgangas P. Schmidas (1929 10 25–2010 10 22)

 

BIBLIOGRAFIJA / BIBLIOGRAPHY

 

213 Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė, Acta Linguistica Lithuanica, XLI–LXI

233 Nurodymai autoriams

234 Guidelines for contributors

 

6263 TOMŲ SANTRAUKOS