Terminologija 22

Terminologija 22 (PDF)

 

TURINYS

TERMINOLOGIJA IR DABARTIS

TERMINOLOGY AND THE PRESENT

ТЕРМИНОЛОГИЯИСОВРЕМЕННОСТЬ

Georg Löckinger

Selected Topics in Terminology Work: Best Practices and Beyond

Klaus-Dirk Schmitz

Terms in Texts and the Challenge for Terminology Management

Ágota Fóris, Eszter B. Papp

Creating an English-Hungarian termbase for laser physics The DictionELI

 

Asta Mitkevičienė

Kai kurie terminų sinonimijos aspektai

 

Albina Auksoriūtė

Naujieji dekoratyvinių augalų genčių vardai

 

Alvydas Umbrasas

Jūra biologijos nomenklatūroje

 

Rasuolė Vladarskienė

Skolintų ir lietuviškų ekonomikos terminų konkurencija

Robertas Stunžinas

Tvarumasdarnumastausumas ir kiti angl. sustainability atitikmenys Europos Sąjungos institucijų dokumentuose

Egidijus Zaikauskas

Vieno langelio sistema – Europos Sąjungos teisės aktų projektų lietuvių kalba terminų derinimo su Lietuvos Respublikos institucijomis priemonė

 

Jolanta Kovalevskaitė, Agnė Bielinskienė

Deskriptyviosios terminologijos tyrimų rezultatų panaudojimas terminologijos praktikoje

 

TERMINOLOGIJOS ISTORIJA

HISTORY OF TERMINOLOGY

ИСТОРИЯТЕРМИНОЛОГИИ

Palmira Zemlevičiūtė

Simono Daukanto ir Lauryno Ivinskio lenkų–lietuvių kalbų žodynų lietuviškos terminologinės medicinos leksikos vedyba

RECENZIJOS, APŽVALGOS, INFORMACIJA, BIBLIOGRAFIJA

REVIEWS, SURVEYS, INFORMATIONS, BIBLIOGRAPHIES

РЕЦЕНЗИИ, ОБЗОРЫ, ИНФОРМАЦИЯ, БИБЛИОГРАФИЯ

Asta Mitkevičienė. 1918–1940 metų lietuvių literatūros mokslo terminai: daktaro disertacija (Solvita Labanauskienė)

Markas Paura. Sąvokos kompiuterių virusas semantinis laukas: daktaro disertacija(Robertas Stunžinas)

Tarptautinė jungtinė Lietuvių terminologijos forumo (LTF) ir Lietuvių kalbos instituto konferencija Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys(Vitalija Špokienė, Egidijus Zaikauskas)

Tarptautinė mokslinė konferencija Letonika ir kultūrų migracija (Solvita Labanauskienė)

Naujausi lietuviški terminų žodynai (Jolanta Gaivenytė-Butler)

Valentinai Skujiniai atminti (Stasys Keinys)

Nurodymai autoriams

Guidelines for contributors

Требования к авторам