Terminologija 23

Terminologija 23 (PDF)

TURINYS

 

 

TERMINOLOGIJA IR DABARTIS

TERMINOLOGY AND THE PRESENT

ТЕРМИНОЛОГИЯИСОВРЕМЕННОСТЬ

Sergiusz Griniewicz

Concerning the Formation of Legal Terminology

 

Elena Logunova

Structural and Semantic Analysis of Economic Terminology in Computer Forums on Economics

Вячеслав Константинович Щербин

Роль словарей предметных рубрик в систематизации и развитии современной терминографии

Liudmila Mockienė, Sigita Rackevičienė

Analysis of Term Formation in Lithuanian, Russian and English Terminology Works

Asta Mitkevičienė

Terminas kontekste (žodžių junginio lygmuo)

 

Robertas Stunžinas

Migracijos terminai: lietuviški angl. hotspot ir hotspot approach atitikmenys Europos Sąjungos institucijų dokumentuose

 

Alvydas Umbrasas

Nuo nuriebalinimo iki nuprasminimo: teikyba ir vartosena

 

Rasuolė Vladarskienė

Svetimžodžio brendas reikšmės, vediniai, atitikmenys

 

Albina Auksoriūtė

Lietuviški blakių pobūrio vardai

 

 

TERMINOLOGI JOS ISTORI JA

HISTORY OF TERMINOLOGY

ИСТОРИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ

Nijolė Bliūdžiuvienė

Geroji terminologinė bibliotekų patirtis

 

 

PASTABOS, SVARSTYMAI, SIŪLYMAI

REMARKS, CONSIDERATIONS, SUGGESTIONS

ЗАМЕЧАНИЯ,ОБСУЖДЕНИЯ,ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Terminas prie termino. X (Jonas Klimavičius)

RECENZIJOS, APŽVALGOS, INFORMACIJA, BIBLIOGRAFIJA

REVIEWS, SURVEYS, INFORMATIONS, BIBLIOGRAPHIES

РЕЦЕНЗИИ, ОБЗОРЫ, ИНФОРМАЦИЯ, БИБЛИОГРАФИЯ

Ilona Mickienė, Birutė Briaukienė. Lietuvių terminologijos aspektai: metodinė mokomoji knyga (Jolanta Gaivenytė-Butler)

Liudmila Mockienė. Formation of Terminology of Constitutional Law in English, Lithuanian and Russian (Konstitucinės teisės terminų daryba anglų, lietuvių ir rusų kalbose): daktaro disertacija

(Sigita Rackevičienė)

Nuo žodžių iki žodynų: Stasiui Keiniui – 80

(Alvydas Umbrasas)

Naujausi lietuviški terminų žodynai

(Jolanta Gaivenytė-Butler)

Profesoriui Algirdui Smilgevičiui – 80

Terminologei Angelei Kaulakienei – 70