Tarptautinė mokslinė konferencija „Kitabistika – tyrimų metodologija ir šaltinių publikavimas“

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Baltijos kalbų ir kultūrų institutas, Mikalojaus Koperniko universiteto Kitabistikos tyrimų centras ir Lietuvių kalbos institutas kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Kitabistika – tyrimų metodologija ir šaltinių publikavimas, skirtoje 55-osioms prof. Antono Antonovičiaus (1910–1980) monografijos „Baltarusių tekstai, rašyti arabų rašmenimis, ir jų grafikos bei ortografijos sistema“ (1968) išleidimo metinėms ir prof. Valerijaus Čekmono (1937–2004) 85-osiomss gimimo metinėms paminėti.

Konferencija vyks 2023 m. spalio 5–6 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete (Universiteto g. 3, Vilnius).

Konferencijos tikslas ‒ suburti mokslininkus dialogui ir diskusijai, siekiant tęsti ir plėtoti iškilių profesorių A. Antonovičiaus ir V. Čekmono pradėtus tyrimus.

Siūlomos pranešimų temos:

 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės totorių kultūros paveldas;
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštijos paveldas;
 • Lenkų ir baltarusių kalbų teritorinė, tarminė ir socialinė įvairovė;
 • Kalba ir visuomenė;
 • Etnolingvistika;
 • Baltijos šalių, Lenkijos ir Ukrainos sentikių sociolingvistika, istorija, materialus ir nematerialus paveldas.

Pranešimų trukmė

Žodinių pranešimų trukmė – 20 min.

Plenarinių pranešimų trukmė ‒ 30 min.

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, lenkų, baltarusių ir rusų.

Svarbios datos

 • Dalyvio anketos ir pranešimo santraukos lauksime iki 2023 m. birželio 30 d.
 • Patvirtinimą apie priimtus pranešimus e. paštu atsiųsime iki 2023 m. liepos 15 d.
 • Registracija – iki 2023 m. rugpjūčio 15 d.
 • Konferencijos programa bus paskelbta 2023 m. rugsėjo 22 d.

Kviestiniai pranešėjai

Prof. habil. dr. Czesław Łapicz (Torunės Mikalojaus Koperniko universitetas)

Prof. habil. dr. Joanna Kulwicka-Kamińska (Torunės Mikalojaus Koperniko universitetas)

Dr. Vladyslav Hrybovskyi (Ukrainos nacionalinė mokslų akademija)

Doc. dr. Nadiežda Morozova (Lietuvių kalbos institutas)

Konferencijos mokslinis komitetas

Prof. habil. dr. Stefan Grzybowski (Torunės Mikalojaus Koperniko universitetas)

Dr. Vladyslav Hrybovskyi (Ukrainos nacionalinė mokslų akademija)

Doc. dr. Jelena Konickaja (Vilniaus universitetas)

Prof. habil. dr. Alla Kozhinowa (Silezijos universitetas)

Prof. habil. dr. Czesław Łapicz (Torunės Mikalojaus Koperniko universitetas)

Prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė (Lietuvių kalbos institutas)

Prof. habil. dr. Agata S. Nalborczyk (Varšuvos universitetas)

Doc. dr. Grigorijus Potašenko (Vilniaus universitetas)

Prof. dr. Kristina Rutkovska (Vilniaus universitetas)

Doc. dr. Ērika Sausverde (Vilniaus universitetas)

Prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė-Villanueva Svensson (Vilniaus universitetas)

Prof. habil. dr. Marek Stachowski (Jogailos universitetas)

Akad. prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia (Vilniaus universitetas)

Prof. habil. dr. Sergejus Temčinas (Lietuvių kalbos institutas)

Doc. dr. Viktorija Ušinskienė (Vilniaus universitetas)

Prof. habil. dr. Andrzej Zakrzewski (Varšuvos universitetas)

Konferencijos organizacinis komitetas

Prof. habil. dr. Joanna Kulwicka-Kamińska (Torunės Mikalojaus Koperniko universitetas)

Doc. dr. Galina Miškinienė (Vilniaus universitetas, Lietuvių kalbos institutas)

Doc. dr. Nadiežda Morozova (Lietuvių kalbos institutas)

Konferencijos dalyvio mokestis

 • Pranešimą skaitantiems dalyviams – 50 eurų*.
 • Studentams, doktorantams – 40 eurų.

Kontaktai

Dalyvio (pranešėjo) anketa

Pranešimo santraukos forma

Kvietimas

Laukiame Jūsų tarptautinėje mokslinėje kitabistikos konferencijoje!

 

*Į mokestį įskaičiuotas maitinimas, konferencijos medžiaga ir pranešimo publikavimas straipsnių rinkinyje. Konferencijos dalyviams pageidaujant, mielai padėsime susirasti apgyvendinimą patogioje vietoje.

The Institute for the Languages and Cultures of the Baltic of the Faculty of Philology at Vilnius University, the Centre for Kitab Studies at the Nicolaus Copernicus University and the Institute of the Lithuanian Language kindly invites to participate in the international scientific conference Kitab Studies – Research Methodology and Source Publication. The conference is dedicated to celebrate the 55th anniversary of the publication of Anton Antonovichʼs (1910‒1980) monograph “Belarusian Texts written in Arabic Script and Their Graphic and Orthographic System” (1968) and the 85th birthday of Valery Chekmonas (1937–2004).

The conference will be held on October 5–6, 2023 at Vilnius University, Universiteto St. 5, Vilnius.

Purpose of the conference – to unite the scientists in dialogue and discussion in order to continue and develop research of eminent professors A. Antonovich and V. Chekmonas.

Conference topics:

 • The cultural heritage of the Tatars of the former Grand Duchy of Lithuania;
 • The written heritage of the Grand Duchy of Lithuania;
 • Territorial, dialectological and social diversity of the Polish and Belarusian languages;
 • Language and society;
 • Ethnolinguistics;
 • Sociolinguistics, history, tangible and intangible heritage of the Old Believers in the Baltic countries, Poland and Ukraine.

Duration of the presentations

 • Full paper presentations: 20 minutes
 • Keynote presentations: 30 minutes

Conference languages: Lithuanian, English, Polish, Belarusian, and Russian.

Important dates

 • Deadline for the submission of registration form and abstract: 30 June 2023
 • Notification of acceptance: 15 July 2023
 • Registration closes: 15 August 2023
 • Conference programme: 22 September 2023

Keynote speakers

Prof. habil. dr. Czesław Łapicz (Nicolaus Copernicus University in Torun)

Prof. habil. dr. Joanna Kulwicka-Kamińska (Nicolaus Copernicus University in Torun)

Dr. Vladyslav Hrybovskyi (Nacional Academy of Sciences of Ukraine)

Assoc. prof. dr. Nadiežda Morozova (Institute of the Lithuanian Language)

Scientific committee

Prof. habil. dr. Stefan Grzybowski (Nicolaus Copernicus University in Torun)

Dr. Vladyslav Hrybovskyi (National Academy of Sciences of Ukraine)

Assoc. prof. dr. Jelena Konickaja (Vilnius University)

Prof. habil. dr. Alla Kozhinowa (University of Silesia)

Prof. habil. dr. Czesław Łapicz (Nicolaus Copernicus University in Torun)

Prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė (Institute of the Lithuanian Language)

Prof. habil. dr. Agata S. Nalborczyk (University of Warsaw)

Assoc. prof. dr. Grigorijus Potašenko (Vilnius University)

Prof. dr. Kristina Rutkovska (Vilnius University)

Assoc. prof. dr. Ērika Sausverde (Vilnius University)

Prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė-Villanueva Svensson (Vilnius University)

Prof. habil. dr. Marek Stachowski (Jagiellonian University)

Acad. prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia (Vilnius University)

Prof. habil. dr. Sergejus Temčinas (Institute of the Lithuanian Language)

Assoc. prof. dr. Viktorija Ušinskienė (Vilnius University)

Prof. habil. dr. Andrzej Zakrzewski (University of Warsaw)

Organizing committee

Prof. habil. dr. Joanna Kulwicka-Kamińska (Nicolaus Copernicus University in Torun)

Assoc. prof. dr. Galina Miškinienė (Vilnius University, Institute of the Lithuanian Language)

Assoc. prof. dr. Nadiežda Morozova (Institute of the Lithuanian Language)

Registration and fees

 • Regular registration for presenters: 50 euros*
 • Registration for doctoral / MA students: 40 euros

Contacts

Registration form

Abstract form

Invitation

We look forward to seeing you at the international scientific conference!

 

*The fee includes meals, conference materials and publication of the paper in the proceedings. We will be happy to help you find accommodation in a convenient location if you wish.