Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centrasBendrinės kalbos tyrimų centras

Geolingvistikos centras


Raštijos paveldo tyrimų centras


Terminologijos centras
Bendrųjų reikalų ir sklaidos skyrius


Finansų skyrius