Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras
Bendrinės kalbos tyrimų centrasGeolingvistikos centrasRaštijos paveldo tyrimų centras


Terminologijos centras
Bendrųjų reikalų ir sklaidos skyrius
Finansų skyrius