Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centrasBendrinės kalbos tyrimų centrasGeolingvistikos centras

Raštijos paveldo tyrimų centras
Sociolingvistikos centras

Terminologijos centrasBendrųjų reikalų ir sklaidos skyrius

Finansų skyrius