Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centrasBendrinės kalbos tyrimų centrasGeolingvistikos centras

Raštijos paveldo tyrimų centras
Sociolingvistikos centras


Terminologijos centrasBendrųjų reikalų ir sklaidos skyrius
Finansų skyrius