Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras
prof. habil. dr. Grasilda Blažienė (8 5) 263 8171
centro vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja
dr. (HP) Kazimieras Garšva (8 5) 263 8171
vyriausiasis mokslo darbuotojas
prof. dr. Dalia Pakalniškienė
vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Laimutis Bilkis (8 5) 263 8171
vyresnysis mokslo darbuotojas
dr. Ilja Lemeškin
vyresnysis mokslo darbuotojas
dr. Alma Ragauskaitė (8 5) 263 8171
vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė (8 5) 263 8171
mokslo darbuotoja
Dalia Sviderskienė (8 5) 263 8171
jaunesnioji mokslo darbuotoja
dr. Darius Ivoška
mokslo darbuotojas
Bendrinės kalbos tyrimų centras
dr. Jurgita Jaroslavienė (8 5) 234 6054
Centro vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. (HP) Rita Miliūnaitė (8 5) 234 6054
vyriausioji mokslo darbuotoja
dr. Daiva Murmulaitytė (8 5) 234 6054
vyriausioji mokslo darbuotoja
doc. dr. Rasuolė Vladarskienė (8 5) 234 6054
vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Danutė Liutkevičienė (8 5) 234 6054
vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Rolandas Mikulskas (8 5) 234 6054
vyresnysis mokslo darbuotojas
dr. Aurelija Gritėnienė (8 5) 234 6054
vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Vilija Sakalauskienė (8 5) 263 7690
vyriausioji mokslo darbuotoja
dr. Jolita Urbanavičienė (8 5) 234 6054
vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė (8 5) 234 6054
vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Ramunė Vaskelaitė (8 5) 234 6054
vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Aurelija Tamulionienė (8 5) 234 7194
mokslo darbuotoja
dr. Daiva Šveikauskienė (8 5) 234 6054
mokslo darbuotoja
dr. Veslava Čižik-Prokaševa (8 5) 234 6054
mokslo darbuotoja  
dr. Anželika Gaidienė (8 5) 234 6054
mokslo darbuotoja
Nida Poderienė (8 5) 234 6054
jaunesnioji mokslo darbuotoja
Agnė Aleksaitė (8 5) 234 6054
jaunesnioji mokslo darbuotoja,
centro administratorė
Geolingvistikos centras
prof. dr. Danguolė Mikulėnienė (8 5) 263 7772
centro vadovė,
vyriausioji mokslo darbuotoja
dr. Asta Leskauskaitė (8 5) 263 7772
vyriausioji mokslo darbuotoja
dr. Rima Bakšienė (8 5) 263 7772
vyriausioji mokslo darbuotoja
dr. Nijolė Tuomienė (8 5) 263 7772
vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Janina Švambarytė-Valužienė (8 5) 263 7772
vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Violeta Meiliūnaitė
vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Vilija Ragaišienė (8 5) 263 7772
vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Dalia Kiseliūnaitė
vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Laura Geržotaitė (8 5) 263 7772
mokslo darbuotoja
dr. Agnė Čepaitienė (8 5) 263 7772
mokslo darbuotoja
dr. Daiva Kardelytė-Grinevičienė (8 5) 263 7772
mokslo darbuotoja
Simona Vyniautaitė (8 5) 263 7772
jaunesnioji mokslo darbuotoja
Raštijos paveldo tyrimų centras
dr. Birutė Triškaitė (8 5) 263 7919
Centro vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja
prof. habil. dr. Sergejus Temčinas  (8 5) 263 7919
vyriausiasis mokslo darbuotojas
dr. (HP) Ona Aleknavičienė (8 5) 263 7919
vyriausioji mokslo darbuotoja
dr. Marina Čistiakova (8 5) 263 7919
vyriausioji mokslo darbuotoja
dr. Galina Miškinienė (8 5) 263 7919
vyriausioji mokslo darbuotoja
dr. Nadiežda Morozova (8 5) 263 7919
vyriausioji mokslo darbuotoja
dr. Jūratė Pajėdienė (8 5) 263 7919
vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Jurgita Venckienė (8 5) 263 7919
vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Mindaugas Šinkūnas (8 5) 263 7919
vyresnysis mokslo darbuotojas
Inga Strungytė-Liugienė (8 5) 263 7919
mokslo darbuotoja
Anželika Smetonienė (8 5) 263 7919
mokslo darbuotoja
Sociolingvistikos centras
prof. dr. Loreta Vaicekauskienė (8 5) 234 7195
Centro vadovė,
vyriausioji mokslo darbuotoja
dr. Laima Nevinskaitė (8 5) 234 7195
vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Jogilė Teresa Ramonaitė (8 5) 234 7195
mokslo darbuotoja
dr. Vuk Vukotic (8 5) 234 7195
mokslo darbuotojas
Ramunė Čičirkaitė (8 5) 234 7195
jaunesnioji mokslo darbuotoja
Eglė Jankauskaitė (8 5) 234 7195
jaunesnioji mokslo darbuotoja
Terminologijos centras
dr. Asta Mitkevičienė (8 5) 234 7198
Centro vadovė,
mokslo darbuotoja
dr. Albina Auksoriūtė (8 5) 234 7198
vyriausioji mokslo darbuotoja
dr. Palmira Zemlevičiūtė (8 5) 234 7198
vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Alvydas Umbrasas (8 5) 234 7198
vyresnysis mokslo darbuotojas
dr. Aušra Rimkutė-Ganusauskienė
vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Ramunė Vaskelaitė (8 5) 234 7198
vyresnioji mokslo darbuotoja
ADMINISTRACIJOS PADALINIAI IR DARBUOTOJAI
Bendrųjų reikalų ir sklaidos skyrius
Inga Samulionienė (8 5) 263 8046
Skyriaus vadovė
Romualda Leleivienė (8 5) 263 7861
personalo specialistė
Rūta Dailydaitė (8 5) 263 7955
prekių ir paslaugų pirkimo specialistė
Rita Maldonienė (8 5) 234 6621
administratorė, archyvarė
Ugnė Makutėnaitė
administratorė
Dovilė Bielevičiūtė (8 5) 263 8112
socialinių programų koordinatorė
Rūta Šetikaitė
viešųjų ryšių koordinatorė
Virginija Gaidytė (8 5) 234 6058
rinkodaros specialistė,
leidybos organizavimo specialistė
Audronė Bazienė (8 5) 263 7955
projekto koordinatorė
Irutė Raišutienė (8 5) 234 6058
vyriausioji redaktorė
Nijolė Vinikaitė (8 5) 263 8046
redaktorė
Dana Stakienė (8 5) 263 8046
redaktorė
Neda Slausgalvytė (8 5) 263 7393
techninė redaktorė
Marius Glebus
kompiuterių sistemų specialistas
Evaldas Robertas Ožeraitis (8 5) 263 7341
programuotojas
Vytautas Šveikauskas (8 5) 263 7341
programuotojas
Vytautas Zinkevičius (8 5) 263 7341
programuotojas
Augustė Pocienė
programuotoja
Vigita Žebrauskienė (8 5) 263 7577
bibliotekininkė
Arūnas Pauža (8 5) 234 6052
energetikas  
Rimvydas Rimšelis   (8 5) 234 7197
ūkio reikalų tvarkytojas
Finansų skyrius
Dalia Apanavičienė  (8 5) 234 6049
vyriausioji finansininkė
Lina Andrikytė (8 5) 234 6472
buhalterė