dr. Albina Auksoriūtė (8 5) 23 47193
direktorė albina.auksoriute@lki.lt
akademikė prof. dr. Grasilda Blažienė (8 5) 263 8171
LKI mokslo tarybos pirmininkė grasilda.blaziene@lki.lt
dr. Aurelija Tamulionienė (8 5) 234 7194
direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams aurelija.tamulioniene@lki.lt
dr. Vilija Sakalauskienė (8 5) 263 7690
direktoriaus pavaduotoja vilija.sakalauskiene@lki.lt

Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras
prof. dr. Grasilda Blažienė (8 5) 263 8171
centro vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja grasilda.blaziene@lki.lt
dr. (HP) Kazimieras Garšva (8 5) 263 8171
vyriausiasis mokslo darbuotojas kazimieras.garsva@lki.lt
prof. dr. Dalia Pakalniškienė
vyresnioji mokslo darbuotoja dalia.pakalniskiene@lki.lt
dr. Laimutis Bilkis (8 5) 263 8171
vyresnysis mokslo darbuotojas laimutis.bilkis@lki.lt
dr. Ilja Lemeškin
vyresnysis mokslo darbuotojas
dr. Alma Ragauskaitė (8 5) 263 8171
vyresnioji mokslo darbuotoja alma.ragauskaite@lki.lt
dr. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė (8 5) 263 8171
mokslo darbuotoja dalia.kacinaite@lki.lt 
Dalia Sviderskienė (8 5) 263 8171
jaunesnioji mokslo darbuotoja dalia.sviderskiene@lki.lt 
dr. Darius Ivoška
jaunesnysis mokslo darbuotojas darius.ivoska@lki.lt
Bendrinės kalbos tyrimų centras
dr. Jurgita Jaroslavienė (8 5) 234 6054
Centro vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja jurgita.jaroslaviene@lki.lt
dr. (HP) Rita Miliūnaitė (8 5) 234 6054
vyriausioji mokslo darbuotoja rita.miliunaite@lki.lt 
dr. Daiva Murmulaitytė (8 5) 234 6054
vyriausioji mokslo darbuotoja daiva.murmulaityte@lki.lt 
doc. dr. Rasuolė Vladarskienė (8 5) 234 6054
vyresnioji mokslo darbuotoja rasuole.vladarskiene@lki.lt
doc. dr. Petras Skirmantas (8 5) 234 6054
mokslo darbuotojas petras.skirmantas@lki.lt
dr. Danutė Liutkevičienė (8 5) 234 6054
vyresnioji mokslo darbuotoja danute.liutkeviciene@lki.lt
dr. Rolandas Mikulskas (8 5) 234 6054
vyresnysis mokslo darbuotojas rolandas.mikulskas@lki.lt
dr. Aurelija Gritėnienė (8 5) 234 6054
vyresnioji mokslo darbuotoja aurelija.griteniene@lki.lt
dr. Vilija Sakalauskienė (8 5) 263 7690
vyriausioji mokslo darbuotoja vilija.sakalauskiene@lki.lt
dr. Jolita Urbanavičienė (8 5) 234 6054
vyresnioji mokslo darbuotoja jolita.urbanaviciene@lki.lt
dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė (8 5) 234 6054
vyresnioji mokslo darbuotoja loreta.semeniene@lki.lt
dr. Ramunė Vaskelaitė (8 5) 234 6054
mokslo darbuotoja ramune.vaskelaite@lki.lt
dr. Aurelija Tamulionienė (8 5) 234 7194
mokslo darbuotoja aurelija.tamulioniene@lki.lt
dr. Daiva Šveikauskienė (8 5) 234 6054
mokslo darbuotoja daiva.sveikauskiene@lki.lt
dr. Veslava Čižik-Prokaševa (8 5) 234 6054
mokslo darbuotoja  veslava.prokaseva@lki.lt
dr. Anželika Gaidienė (8 5) 234 6054
jaunesnioji mokslo darbuotoja anzelika.gaidiene@lki.lt
doc. dr. Petras Skirmantas (8 5) 234 6054
mokslo darbuotojas petras.skirmantas@lki.lt
doc. dr. Zita Nauckūnaitė (8 5) 234 6054
mokslo darbuotoja zita.nauckunaite@lki.lt
Nida Poderienė (8 5) 234 6054
jaunesnioji mokslo darbuotoja nida.poderiene@lki.lt
Agnė Aleksaitė (8 5) 234 6054
jaunesnioji mokslo darbuotoja, agne.aleksaite@lki.lt
centro administratorė
Geolingvistikos centras
prof. dr. Danguolė Mikulėnienė (8 5) 263 7772
centro vadovė, danguole.mikuleniene@lki.lt
vyriausioji mokslo darbuotoja
dr. Asta Leskauskaitė (8 5) 263 7772
vyriausioji mokslo darbuotoja asta.leskauskaite@lki.lt
dr. Rima Bakšienė (8 5) 263 7772
vyriausioji mokslo darbuotoja rima.baksiene@lki.lt
dr. Nijolė Tuomienė (8 5) 263 7772
vyresnioji mokslo darbuotoja nijole.tuomiene@lki.lt
dr. Janina Švambarytė-Valužienė (8 5) 263 7772
vyresnioji mokslo darbuotoja janina.svambaryte@lki.lt
dr. Violeta Meiliūnaitė
vyresnioji mokslo darbuotoja violeta.meiliunaite@lki.lt
dr. Vilija Ragaišienė (8 5) 263 7772
vyresnioji mokslo darbuotoja vilija.ragaisiene@lki.lt
vilija.ragaisiene@vlkk.lt
dr. Dalia Kiseliūnaitė
vyresnioji mokslo darbuotoja dalia.kiseliunaite@lki.lt
dr. Laura Geržotaitė (8 5) 263 7772
mokslo darbuotoja laura.gerzotaite@lki.lt
dr. Agnė Čepaitienė (8 5) 263 7772
mokslo darbuotoja agne.cepaitiene@lki.lt
dr. Daiva Kardelytė-Grinevičienė (8 5) 263 7772
mokslo darbuotoja daiva.grineviciene@lki.lt
Simona Vyniautaitė (8 5) 263 7772
jaunesnioji mokslo darbuotoja simona.vyniautaite@lki.lt
tarmes@lki.lt
Raštijos paveldo tyrimų centras
prof. habil. dr. Sergejus Temčinas  (8 5) 263 7919
centro vadovas, sergejus.temcinas@flf.vu.lt
vyriausiasis mokslo darbuotojas sergejus.temcinas@lki.lt
dr. (HP) Ona Aleknavičienė (8 5) 263 7919
vyriausioji mokslo darbuotoja ona.aleknaviciene@lki.lt
dr. Marina Čistiakova (8 5) 263 7919
vyriausioji mokslo darbuotoja marina.cistiakova@lki.lt
dr. Birutė Triškaitė (8 5) 263 7919
vyresnioji mokslo darbuotoja birute.triskaite@lki.lt
dr. Galina Miškinienė (8 5) 263 7919
vyriausioji mokslo darbuotoja galina.miskiniene@lki.lt
dr. Nadiežda Morozova (8 5) 263 7919
vyriausioji mokslo darbuotoja nadezda.morozova@lki.lt
nadja.moroz@gmail.com
dr. Jūratė Pajėdienė (8 5) 263 7919
vyresnioji mokslo darbuotoja jurate.pajediene@lki.lt
dr. Jurgita Venckienė (8 5) 263 7919
mokslo darbuotoja jurgita.venckiene@lki.lt
dr. Mindaugas Šinkūnas (8 5) 263 7919
mokslo darbuotojas mindaugas.sinkunas@lki.lt
Inga Strungytė-Liugienė (8 5) 263 7919
mokslo darbuotoja inga.strungyte@lki.lt
Anželika Smetonienė (8 5) 263 7919
mokslo darbuotoja anzelika.smetoniene@lki.lt
Ernesta Kazakėnaitė (8 5) 263 7919
jaunesnioji mokslo darbuotoja ernesta.kazakenaite@lki.lt
Sociolingvistikos centras
dr. Loreta Vaicekauskienė (8 5) 234 7195
Centro vadovė, loreta.vaicekauskiene@lki.lt
vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Laima Nevinskaitė (8 5) 234 7195
vyresnioji mokslo darbuotoja laima@sociolingvistika.lt
dr. Jogilė Teresa Ramonaitė (8 5) 234 7195
mokslo darbuotoja jogile-terasa.ramonaite@lki.lt
Vuk Vukotic (8 5) 234 7195
jaunesnysis mokslo darbuotojas vuk.vukotic@lki.lt
Ramunė Čičirkaitė (8 5) 234 7195
jaunesnioji mokslo darbuotoja ramune.cicirkaite@lki.lt
Eglė Jankauskaitė (8 5) 234 7195
jaunesnioji mokslo darbuotoja egle.jankauskaite@lki.lt
Terminologijos centras
dr. Palmira Zemlevičiūtė (8 5) 234 7198
Centro vadovė, palmira.zemleviciute@lki.lt
vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Alvydas Umbrasas (8 5) 234 7198
vyresnysis mokslo darbuotojas alvydas.umbrasas@lki.lt
dr. Albina Auksoriūtė (8 5) 234 7198
vyriausioji mokslo darbuotoja albina.auksoriute@lki.lt
dr. Aušra Rimkutė-Ganusauskienė
mokslo darbuotoja ausra.ganusauskiene@lki.lt
dr. Ramunė Vaskelaitė (8 5) 234 7198
mokslo darbuotoja ramune.vaskelaite@lki.lt
dr. Asta Mitkevičienė (8 5) 234 7198
mokslo darbuotoja asta.mitkeviciene@lki.lt
ADMINISTRACIJOS PADALINIAI IR DARBUOTOJAI
Bendrųjų reikalų skyrius
Inga Samulionienė (8 5) 234 6621
Skyriaus vadovė inga.samulioniene@lki.lt
Romualda Leleivienė (8 5) 263 7861
personalo specialistė romualda.leleiviene@lki.lt
Rūta Dailydaitė (8 5) 263 7955
prekių ir paslaugų pirkimo specialistė ruta.dailydaite@lki.lt

pirkimai@lki.lt

Rita Maldonienė (8 5) 263 7917
archyvarė rita.maldoniene@lki.lt
Marius Glebus
kompiuterių sistemų specialistas marius.glebus@lki.lt
Česlavas Šeža (8 5) 234 7197
ūkio reikalų tvarkytojas valdemaras.klemanskis@lki.lt
Arūnas Pauža (8 5) 234 6052
energetikas  arunas.pauza@lki.lt
Česlavas Šeža  (8 5) 234 6052
pastato prižiūrėtojas
Zita Zacepina (8 5) 234 6052
pastato prižiūrėtoja
Finansų skyrius
Dalia Apanavičienė  (8 5) 234 6049
vyriausioji finansininkė buhalterija@lki.lt
Lina Andrikytė (8 5) 234 6472
buhalterė lina.andrikyte@lki.lt
Infrastruktūros ir sklaidos skyrius
Laima Nerkevičienė (8 5) 263 8046
skyriaus vadovė laima.nerkeviciene@lki.lt
Dovilė Bielevičiūtė (8 5) 263 8112
socialinių programų koordinatorė,

ekskursijų koordinatorė

dovile.bieleviciute@lki.lt

lituanistika@lki.lt

Svajūnė Laurinėnaitė  (8 5) 263 8046
viešųjų ryšių specialistė svajune.laurinenaite@lki.lt
Virginija Gaidytė (8 5) 234 6058
rinkodaros specialistė knygynas@lki.lt 
Dalia Jurgaitytė (8 5) 263 7341
projektų vadybos specialistė dalia.jurgaityte@lki.lt
Audronė Bazienė (8 5) 263 7955
projekto koordinatorė audrone.baziene@lki.lt
Neda Kostkienė (8 5) 234 6058
leidybos organizavimo specialistė neda.kostkiene@lki.lt
Irutė Raišutienė (8 5) 234 6058
vyriausioji redaktorė irute.raisutiene@lki.lt
Nijolė Vinikaitė (8 5) 263 8046
redaktorė nijole.vinikaite@lki.lt
Dana Stakienė (8 5) 263 8046
redaktorė dana.stakiene@lki.lt
Neda Slausgalvytė (8 5) 263 7393
techninė redaktorė neda.slausgalvyte@lki.lt
Evaldas Robertas Ožeraitis (8 5) 263 7341
programuotojas evaldas.ozeraitis@lki.lt
Vytautas Šveikauskas (8 5) 263 7341
programuotojas vytautas.sveikauskas@lki.lt
Vytautas Zinkevičius (8 5) 263 7341
programuotojas vytautas.zinkevicius@lki.lt
Augustė Pocienė
programuotoja
Živilė Miežytė (8 5) 234 7195
centro administratorė zivile.miezyte@lki.lt
(8 5) 263 7577
bibliotekininkė biblioteka@lki.lt