Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras

Akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė

Instituto mokslo tarybos pirmininkė, Centro vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja


Bendrinės kalbos tyrimų centras

Geolingvistikos centrasRaštijos paveldo tyrimų centras

Terminologijos centras
Bendrųjų reikalų ir sklaidos skyriusFinansų skyrius