Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras

Akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė

Instituto mokslo tarybos pirmininkė, Centro vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja


Bendrinės kalbos tyrimų centrasGeolingvistikos centrasRaštijos paveldo tyrimų centras


Terminologijos centras
Bendrųjų reikalų ir sklaidos skyrius


Finansų skyrius