Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centrasBendrinės kalbos tyrimų centras


Geolingvistikos centras
Raštijos paveldo tyrimų centras

Terminologijos centras
Bendrųjų reikalų ir sklaidos skyrius

Finansų skyrius