Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centrasBendrinės kalbos tyrimų centras


Geolingvistikos centrasRaštijos paveldo tyrimų centras


Terminologijos centras
Bendrųjų reikalų ir sklaidos skyrius


Finansų skyrius