Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras

prof. habil. dr. Grasilda Blažienė

Instituto mokslo tarybos pirmininkė, Centro vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja
Bendrinės kalbos tyrimų centrasGeolingvistikos centras
Raštijos paveldo tyrimų centras
Sociolingvistikos centrasTerminologijos centrasBendrųjų reikalų ir sklaidos skyrius
Finansų skyrius