Lietuvių kalbos instituto Akademinės etikos komisija (toliau – Komisija) savo darbą pradėjo 2014 m. sausio 20 d. Komisija iš 5 narių sudaryta Direktoriaus teikimu ir patvirtinta Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos trejiems metams.

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO AKADEMINĖS ETIKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSAS

 

AKADEMINĖS ETIKOS KOMISIJOS NARIAI (nuo 2017 m. vasario 14 d.):

Jurgita Jaroslavienė, dr. – pirmininkė

(Lietuvių kalbos institutas), jurgita.jaroslaviene@lki.lt

Vilija Sakalauskienė, dr. – sekretorė

(Lietuvių kalbos institutas), vilija.sakalauskiene@lki.lt

Galina Miškinienė, dr.

(Lietuvių kalbos institutas), galina.miskiniene@lki.lt

Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, dr.

(Lietuvos teisės institutas), jurgita.pauzaite@teise.org

Vilija Salienė, prof. dr.

(Lietuvos edukologijos universitetas), vilija.saliene@leu.lt

 

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainė: www.etika.gov.lt