Lietuvių kalbos instituto Akademinės etikos komisija (toliau – Komisija) savo darbą pradėjo 2014 m. sausio 20 d. Komisija iš 5 narių sudaryta Direktoriaus teikimu ir patvirtinta Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos trejiems metams.

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO AKADEMINĖS ETIKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS (2016-02-29)

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSAS

 

AKADEMINĖS ETIKOS KOMISIJOS NARIAI (nuo 2017 m. vasario 14 d.):

Jurgita Jaroslavienė, dr. – pirmininkė

(Lietuvių kalbos institutas), jurgita.jaroslaviene@lki.lt

Vilija Sakalauskienė, dr. – sekretorė

(Lietuvių kalbos institutas), vilija.sakalauskiene@lki.lt

Galina Miškinienė, dr.

(Lietuvių kalbos institutas), galina.miskiniene@lki.lt

Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, dr.

(Lietuvos teisės institutas), jurgita.pauzaite@teise.org

Vilija Salienė, prof. dr.

(Lietuvos edukologijos universitetas), vilija.saliene@leu.lt

 

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainė: www.etika.gov.lt