Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga paskaitą skaitys akademikė prof. habil. dr. Grasilda Blažienė

Gegužės 7-ąją minime Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Šią dieną prisimename rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžoma knygų leidyba ir laisvas žodis, knygnešių žygius ir pastangas išsaugoti lietuvišką spaudą, kalbininkus, savo kasdieniu uoliu darbu puoselėjančius ir tyrinėjančius mūsų valstybinę kalbą. Gegužės 7 d. 14 val. akademikė prof. habil. dr. Grasilda Blažienė skaitys paskaitą „Prarastos prūsų kalbos pėdsakų beieškant Adalberto Becenbergerio (1851‒1922) darbuose“.

Deja, ne visoms kalboms pavyko išlikti iki mūsų dienų. Lietuvių kalbos instituto akademikė prof. habil. dr. Grasilda Blažienė primins mums apie prūsų kalbą ir baltistikos pradininką, vokiečių mokslininką Adalbertą Becenbergerį.

Adalberto Becenbergerio, kaip baltisto, veiklos sritis buvo labai plati: jis derino kalbininko, archeologo ir etnografo, mitologijos tyrėjo veiklas, pradėjo leisti ne vieną mokslo leidinį ir buvo jų redaktoriumi, aktyviai steigė mokslo draugijas, net 25 metus buvo „Prūsijos“ muziejaus vadovu, du kartus buvo išrinktas Karaliaučiaus universiteto rektoriumi. 

Visus, norinčius pasiklausyti paskaitos „Prarastos prūsų kalbos pėdsakų beieškant Adalberto Becenbergerio (1851‒1922) darbuose“, kviečiame užsiregistruoti iki gegužės 6 dienos. 

Registracijos anketą rasite čia.

Renginys vyks nuotoliniu būdu platformoje „Zoom“.