Ukrainoje nuotoliniu būdu organizuota V tarptautinė apskritojo stalo diskusija „Dabartinės fonetikos tyrimų tendencijos“

Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Jolita Urbanavičienė balandžio 22 d. dalyvavo Ukrainos nacionalinio technikos universiteto Igorio Sikorskio politechnikos instituto ir Kijevo fonetikos mokyklos organizuotoje V tarptautinėje apskritojo stalo diskusijoje „Dabartinės fonetikos tyrimų tendencijos“ (Current trends in Phonetic studies). Ji perskaitė pranešimą „Baltų kalbų sonantų instrumentinis lyginamasis tyrimas: klasifikacija ir tyrimo metodologija“ (Instrumental Comparative Studies of Sonorants in the Baltic Languages: Classification and Research Methodology), kuriame pristatė naują mokslo tiriamąjį projektą „Dabartinių baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje: lyginamasis sonantų akustinis ir perceptyvinis tyrimas“.

Projektas bus vykdomas 2021–2022 m. Lietuvių kalbos institute. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programą.

Akimirka iš konferencijos