Skelbiamas papildomas Filologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas

Nuo 2017 m. spalio 3 d. skelbiamas papildomas konkursas filologijos mokslo krypties (04 H) disertacijų tematikoms šiose mokslinių tyrimų kryptyse:

Kalbotyros krypties tematikos:

 • Tekstynų lingvistika ir kalbos technologijos [Corpus Linguistics and Language Technologies];
 • Etnolingvistika [Ethnolinguistics];
 • Lietuvių kalbos ir kalbotyros istorija, rašytinis kalbos paveldas [History of the Lithuanian Language and Linguistics, Research on the Lithuanian Written Heritage];
 • Socialinė ir psichologinė lingvistika [Social and Psychological Linguistics];
 • Semantika ir pragmatika [Semantics and Pragmatics];
 • Teksto lingvistika, stilistika ir poetika [Text Linguistics, Stylistics and Poetics];
 • Kalbos struktūra, vartosenos ir normos tyrimai (kalbos politika) [Language Structure, Research into Usage and Standards (Language Policy)];
 • Kalbų ir kultūrų ryšiai [Linguistic and Cultural Relations].

Literatūrologijos krypties tematikos:

 • Literatūros istorija ir kultūros kontekstai [Literary History and Cultural Contexts];
 • Komparatyvistinės ir interdisciplininės literatūros [Comparative and Interdisciplinary Literature Studies];
 • Literatūros tyrimo metodologijų problemos [Methodological Issues in Literary Research];
 • Vaikų ir jaunimo literatūros problemos [The Issues of Children’s and Youth Literature];
 • Literatūrinio vertimo ir teorijos metodologija [Literary Translation, Theory and Methodology].

Siūlomų disertacijų tematikos turi atitikti doktorantūros institucijų tyrimų kryptis. Kartu su tematika būtina nurodyti potemę (arba galimą disertacijos temą).

Disertacijų tematikas gali siūlyti mokslininkai arba mokslinių tyrimų grupės.
Disertacijų tematikų konkursui pateikiamas Disertacijos tematikos ir potemės pristatymas.
Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo spalio 3 d. iki spalio 12 d.

Doktorantų vadovų konkursas

Spalio 3 d. skelbiamas papildomas doktorantų vadovų konkursas.

Kandidatas į doktoranto vadovus turi atitikti ne žemesnius nei vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus [1] bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje.
Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančius akademinėse atostogose).

Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai:
–   CV
–   Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas
–   Prašymas dalyvauti konkurse

Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo spalio 3 d. iki spalio 12 d.

Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursui priimami:
Vytauto Didžiojo universitetas
Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė
Tel. (8 37) 209 815, +370 619 21615
El. paštas: .
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00.

Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5–155, Vilnius
Kontaktinis asmuo – Aurelija Tamulionienė
Tel. (8 5) 234 71 94
El. paštas:
Dokumentų priėmimo laikas: 9:00–15.00 val.

Komiteto sprendimas dėl laimėjusių disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų bus priimtas iki spalio 17 d.

________________________________

[1] Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71, 4.2 punkto reikalavimai.