Šių metų rugsėjo 30 d. bus ginama Aušros Valančiauskienės daktaro disertacija

2022 m. rugsėjo 30 d. 13 val. Lietuvių kalbos instituto Didžiojoje salėje (P. Vileišio g. 5, Vilnius) bus ginama Aušros Valančiauskienės daktaro disertacija Enciklopedinės žinios dvikalbiuose lingvistiniuose žodynuose (humanitarinių mokslų sritis, filologija 004 H).

Disertacijos vadovė prof. dr. Danguolė Melnikienė.

Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė prof. dr. Dalia Pakalniškienė (Klaipėdos universitetas), nariai: doc. dr. Diego Ardoino (Berno universitetas, Vilniaus universitetas), prof. dr. Aurelija Leonavičienė (Vytauto Didžiojo universitetas), dr. Danutė Liutkevičienė (Lietuvių kalbos institutas), doc. dr. Vilma Zubaitienė (Vilniaus universitetas).

Su daktaro disertacija galima susipažinti Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Klaipėdos universiteto, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos ir Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekose.