Šiandien jubiliejų mini kalbininkė dr. Marija Razmukaitė

Šiandien, balandžio 1 dieną, gražų jubiliejų mini kalbininkė, lietuvių onomastikos puoselėtoja dr. Marija Razmukaitė. Nuo 1963 m. ji pradėjo dirbti tuometiniame Lietuvių kalbos ir literatūros institute Kalbos istorijos ir dialektologijos sektoriuje, nuo 1972 m. darbą tęsė Toponimikos grupėje, vadovaujamoje Aleksandro Vanago, vėliau – Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriuje (iki 2009 m.).

Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro bendruomenė sveikindama kolegę kviečia prisiminti ir skaityti publikacijas, skirtas dr. M. Razmukaitės gyvenimui ir lituanistinei veiklai.

Prieš dešimtį metų jubiliejaus proga dr. (HP) Kazimieras Garšva paskelbė publikaciją: Marijos Razmukaitės onomastikos darbai. – Kalbos kultūra 84, 2011, 297–302 (skaityti čia).

Prieš dvi dešimtis metų kalbininkė Milda Norkaitienė šiltu žodžiu paminėjo dr. M. Razmukaitės mokslinės veiklos metus: Džiugu matyti kolegę metus skaičiuojant nuveiktais darbais. – Gimtoji kalba 6, 2001, 25 (skaityti čia).

Dr. Marija Razmukaitė su kolegomis iš Lietuvių kalbos instituto eina per Žirmūnų tiltą.

Dr. Marija Razmukaitė su kolegomis dalyvauja konferencijoje.