Lietuvių kalbos instituto knygyne – naujausias „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ leidimas

Lietuvių kalbos instituto knygyną pasiekė naujausias, aštuntas, „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ leidimas. „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“ yra svarbiausias mūsų kalbos žodžių norminamasis ir teikiamasis leidinys. Šis žodynas yra naudingas ir reikalingas visiems bendrinės kalbos vartotojams, taip pat mokytojams, moksleiviams ir abiturientams. Žodynas rengtas kaip kalbos patarėjas visiems pasaulio lietuviams ir tiems kitataučiams, kurie lietuviškai yra išmokę ar dar tik mokosi.

Išskirtiniai aštunto „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ leidimo bruožai yra šie:

  • priedas papildytas 200 naujų žodžių iš rengiamo „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“;
  • grąžinti kai kurie anksčiau nenorminiais laikyti žodžiai, kuriuos Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) pripažino vartotinais bendrinėje kalboje;
  • pagal VLKK nutarimus sutvarkyta žodžių rašyba ir kirčiavimas;
  • atnaujintas nuorodinis žodžių aiškinimas;
  • grąžinti kai kurie žodžiai, kurių septintame žodyno leidime atsisakyta dėl spausdintinio leidinio apimties ribojimo.

Aštunto „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ leidimo tekstą tvarkė Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centre sudaryta grupė – Anželika Gaidienė, Danutė Liutkevičienė, Rita Miliūnaitė, Daiva Murmulaitytė, Vilija Sakalauskienė ir Rasuolė Vladarskienė. Žodyno naujų žodžių priedą sudarė Danutė Liutkevičienė.

„Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“ yra universalus – jame atspindimos visos bendrinės kalbos vartojimo sritys, visos vartojamosios jos atmainos, taip pat jame pateikta vartotojams būtina informacija apie teikiamų, norminių žodžių rašybą, kirčiavimą, kaitymą, paaiškintos būdingos žodžių reikšmės, vartosenos pavyzdžiais parodytas žodžių junglumas, įdėtas nemažas pluoštas vaizdingų pasakymų, frazeologizmų, taip pat sudėtinių įvairių sričių terminų.

„Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ teikiniai daug metų yra bendrinės kalbos pavyzdys – jų mokoma mokyklose, jais remiamasi kituose žodynuose, knygų ir kitų spausdinamų tekstų leidyboje, bažnyčiose, visame viešajame tautos ir valstybės gyvenime.

Įsigyti šią knygą galite Lietuvių kalbos instituto knygyne, parašę laišką adresu  arba paskambinę telefonu (8 5) 234 6058. Leidinio kaina – 30 eurų.