Preliminarus suvestinis bažnytinio Sinaksaro tekstų katalogas

Trečiasis katalogo tomas sudarytas iš šimto devynių XII–XVIII a. kirilinių rankraščių ir keturių XVII–XIX a. spausdintų knygų. Jame susisteminti lapkričio mėnesio sinaksariniai tekstai, identifikuoti pamokymų šaltiniai ir pateiktos septynios rodyklės. Kaip ir pirmieji du katalogo tomai (2013 ir 2016 m.), naujasis leidinys pasižymi kompleksiniu medžiagos pateikimu ir moksliniu komentavimu. Ypatingas dėmesys skirtas XV–XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rankraštiniams sinaksarams.

Katalogą sudarė dr. Marina Čistiakova.
Recenzavo prof. Aleksandras Naumovas ir prof. Tatjana Afanasjeva.
Katalogo leidimą parėmė Lietuvos mokslo taryba.

Knygą galite įsigyti
Lietuvių kalbos institute (P. Vileišio 5, Vilnius, Knygynas, kab. 075)
Telefonas: 234 60 58
El. paštas: