Lietuvių kalbos institute lankėsi Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas

2018 m. spalio 12 d. Lietuvių kalbos institute lankėsi Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas. Kancleris susitiko su Instituto bendruomene, apžiūrėjo Instituto infrastruktūrą, duomenų bazes ir kitus išteklius.