LKI mokslininkės dalyvavo V tarptautinėje konferencijoje „Šiuolaikiniai fonetikos ir fonologijos tyrimai: metodai, aspektai ir problemos“

2018 m. gegužės 17–18 d. Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro ir Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslininkės dalyvavo penktojoje tarptautinėje Latvijos universiteto Latvių kalbos instituto organizuojamoje konferencijoje „Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems“ („Šiuolaikiniai fonetikos ir fonologijos tyrimai: metodai, aspektai ir problemos“), kuri vyko Latvijos mokslų akademijoje, Rygoje. Konferencija subūrė įvairių šalių fonetikus ir kitus mokslininkus bei specialistus ne tik iš Latvijos ir Lietuvos, bet ir iš JAV, Suomijos, Lenkijos, Bulgarijos, Vokietijos, Australijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kt.

Doc. dr. Rima Bakšienė aptarė sudėtingiausius žemaičių patarmių atvejus – pasiūlė, kaip lietuvių tarmes užrašyti tarptautinės fonetinės abėcėlės simboliais („Transcription of Lithuanian dialects using IPA symbols: the most difficult cases of the Žemaitian subdialects“). Dr. Asta Leskauskaitė pristatė fonetinius pokyčius šiaurinėje pietų aukštaičių dalyje („The Phonetic Changes in the Area of Southern Aukštaitians of the North“), dr. Jurgita Jaroslavienė pasidalijo skirtingais būdais ištartų lietuvių kalbos balsių spektrinėmis charakteristikomis ir transkripcijos variantais („Allophonic variation of Lithuanian monophthongs pronounced in CVC sequences, words and isolation“), dr. Jolita Urbanavičienė kalbėjo apie lietuvių kalbos priebalsių ir balsių koartikuliaciją („Some remarks on Lithuanian consonant-vowel coarticulation in CVC sequences“), dokt. Edita Ledichova nagrinėjo lietuvių bendrinės kalbos labializuotuosius balsius („Characteristics of labialized vowels in the Standard Lithuanian language“).