LKI mokslininkės dalyvavo Ukrainoje vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje

Su žymia Volynės krašto folkloriste Oleksandra Kondratovič (antra iš dešinės).

Š. m. balandžio 26–27 d. LKI Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresniosios mokslo darbuotojos dr. Aurelija Gritėnienė ir dr. Jolita Urbanavičienė dalyvavo Lucke (Ukraina) vykusioje IV-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Aктуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу / Topical issues of modern education and sience in the context of the European integration process“ („Aktualios šiuolaikinio švietimo ir mokslo problemos integracijos į Europą kontekste“), kuri vyko „Ukrainos“ universiteto Lucko socialinės raidos institute.

Konferencijos plenariniame posėdyje dr. Aurelija Gritėnienė perskaitė pranešimą „Рута обыкновенная (Ruta graveolens) в современной литовской прозе: внешняя характеристика, лечебные, пищевые свойства и символическое значение“ („Paprastoji rūta (Ruta graveolens) šiuolaikinėje lietuvių prozoje: išvaizda, gydomosios bei maistinės savybės ir simbolinė reikšmė“), o dr. Jolita Urbanavičienė skaitė pranešimą „Геолингвистическая ситуация восточноаукштайтских виленских поддиалектов Литвы в начале XXI века (по данным трёх поколений)“ („Rytų aukštaičių vilniškių patarmės geolingvistinė situacija XXI amžiaus pradžioje (trijų kartų duomenys)“).

Viešnagės metu buvo užmegzti ryšiai su Ukrainos mokslininkais, dalintasi patirtimi, kalbėta apie tolesnio bendradarbiavimo perspektyvas, aptartos būsimo lietuvių–ukrainiečių kalbų žodyno rengimo gairės.

Dr. Aurelija Gritėnienė

Dr. Jolita Urbanavičienė ir dr. Aurelija Gritėnienė (centre) su mokslininkėmis iš Ukrainos: (iš kairės) prof. dr. Zinaida Pacholok („Ukrainos“ universiteto Lucko socialinės raidos institutas), prof. dr. Irina Petrenko (Poltavos ekonomikos ir prekybos universitetas), prof. dr. Larisa Siniavska (Čerkasų B. Chmelnickio nacionalinis universitetas).

Dr. Jolita Urbanavičienė