Liūdime profesoriui Vytautui Ambrazui išėjus

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2018 metų vasario 23 d. Vilniuje mirė žymiausias istorinės lietuvių kalbos sintaksės tyrėjas, baltistas, vienas pagrindinių akademinės „Lietuvių kalbos gramatikos“ autorių, lietuvių kalbos mokslinių gramatikų rusų, anglų kalba ir „Dabartinės lietuvių kalbos gramatikos“ vienas autorių ir atsakingasis redaktorius, ilgametis Lietuvių kalbos instituto darbuotojas, buvęs Gramatikos skyriaus vadovas, poetas, profesorius habilituotas daktaras Vytautas Ambrazas (g. 1930-03-25 Kaune).

Lietuvos ir užsienio leidiniuose V. Ambrazas paskelbė daugybę straipsnių ir studijų įvairiais istorinės sintaksės, dabartinės lietuvių kalbos, kalbos kultūros klausimais. Profesorius dirbo įvairiose redakcinėse kolegijose, buvo Lietuvos mokslo tarybos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys, Milano (Italija) kalbotyros draugijos narys korespondentas. Jo mokslinė veikla įvertinta Lietuvos valstybine, mokslo premijomis. 1998 metais V. Ambrazas apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu.

Atsisveikinti su Profesoriumi bus galima sekmadienį (2018-02-25) nuo 16 val. ir pirmadienį (2018-02-26) iki 16 val. 1-ojoje laidojimo salėje prie Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčios.

 

 

Prof. Vytautas Ambrazas, 2013-01-02, Antakalnio kapinės (Prano Vasiliausko nuotr.)