Kviečiame į Agnės Čepaitienės disertacijos gynimą

2018 m. kovo 2 d. 13 val. Lietuvių kalbos institute vyks Agnės Čepaitienės diertacijos „XXI a. pradžios aukštaičių patarmių kaita: gretinamasis geolingvistinis aspektas“ gynimas. Mokslinio darbo vadovė – prof. dr. Danguolė Mikulėnienė.

Agnės Čepaitienės diertacijos t i k s l a s – remiantis sociogeolingvistikos teorijomis ir metodologija, ištirti XXI a. pradžios vakarų aukštaičių kauniškių ir rytų aukštaičių panevėžiškių patarmes bei jų relevantiškumą (bruožų diferenciją) regioninių kalbos variantų kontinuume ir, įvertinus veikiančius objektyviuosius ir subjektyviuosius faktorius, identifikuoti jų kaitos kryptis.

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvių kalbos instituto, Klaipėdos universiteto, Šiaulių universiteto bibliotekose

Disertacijos santrauka

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas – prof. dr. Vytautas Kardelis (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H)

prof. dr. Jolanta Zabarskaitė (Lietuvių kalbos institutas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H)

prof. dr. Dalia Pakalniškienė (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H)

prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė (Šiaulių universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H)

doc. dr. Edmundas Trumpa (Latvijos universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H)

Maloniai kviečiame visus dalyvauti.