Lietuvos jaunųjų kalbininkų konkurso baigiamoji šventė

Šių metų kovo 22 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje vyko Lietuvos jaunųjų kalbininkų konkurso, skirto Jonui Kazlauskui ir Antanui Lyberiui atminti, baigiamoji šventė. Šiemet konkursas, kurio tikslai  ̶  gilinti gimtosios kalbos žinias, lavinti rašytinės kalbos vartojimo įgūdžius, ugdyti stiliaus individualumą, skatinti mokinių iniciatyvumą, žadinti kūrybišką, nestandartinį mąstymą,  ̶  buvo surengtas jau 25-ąjį kartą.

Renginys prasidėjo nuo pamokos apie žymų kalbininką, baltistą Joną Kazlauską (1930 ̶ 1970). Pamoką vedė Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Živilė Jurkšienė, kuri susirinkusiesiems papasakojo apie J. Kazlausko biografiją, pristatė jo pagrindinius mokslo darbus, parodė mokinių sukurtą filmą, kuriame jie skaitė prisiminimus apie mokslininką iš knygos Baltistikos ąžuolas: Jono Kazlausko gyvenimas ir darbai (sudarė Rimutė Šimukauskaitė ir Regina Venckutė, Vilnius, 2010).

Per renginį Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslo darbuotoja dr. Agnė Aleksaitė skaitė paskaitą „Kas kuria naujažodžius: visuomenė ar kalbininkai?“. Joje mokslininkė pristatė naujažodžius, papasakojo apie Lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje „E. kalba“ esantį Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyną, paneigė mitą, kad naujus žodžius kuria tik kalbininkai, supažindino renginio dalyvius su 2023-iųjų Metų žodžio ir Metų posakio rinkimais, jų rezultatais, visuomenės siūlytais žodžiais kandidatais ir jų reikšmėmis.

Po to vyko konkursui pateiktų darbų aptarimas. Jame dalyvavo Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos ekspertės Levutė Karčiauskienė ir Nijolė Šervenikaitė, Lietuvių kalbos instituto pavaduotoja mokslo reikalams dr. Aurelija Tamulionienė ir Prienų r. ir Birštono miesto laikraščio redaktorė Ramutė Šimukauskaitė. Darbų vertintojos aptarė moksleivių darbus, pristatė jų trūkumus ir privalumus, džiaugėsi mokinių susidomėjimu, dėkojo už konkursui parengtus puikius esė ir kalbos tiriamuosius darbus, tarė nuoširdų ačiū mokinius konsultavusiems mokytojams.

Po darbų aptarimo diplomais ir Prienų r. savivaldybės ir rėmėjų prizais buvo apdovanoti konkurso laureatai. Lietuvių kalbos instituto prizai atiteko tiriamųjų darbų nugalėtojams: Justui Kariniauskui (I vieta, Prienų „Žiburio“ gimnazija, mokytoja ekspertė Levutė Karčiauskienė), Ugnei Jakubauskaitei ir Izabelei Lipinskaitei (II vieta, Kauno „Saulės“ gimnazija, mokytoja ekspertė Auksuolė Marčiulionytė), Ugnei Tamošaitytei ir Neringai Samuolytei (III vieta, Kauno „Saulės“ gimnazija, mokytoja ekspertė Auksuolė Marčiulionytė).

Dar kartą nuoširdžiai sveikiname visus konkurso nugalėtojus.

Dalijamės renginio akimirkomis.