Kviečiame skaityti dr. Ritos Miliūnaitės interviu „Kaip gimsta nauji žodžiai?“

Šių metų kovo 21 d. savaitraštyje Savaitė buvo paskelbtas žurnalistės Ramutės Šulčienės pokalbis su Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausiąja mokslo darbuotoja dr. Rita Miliūnaite „Kaip gimsta nauji žodžiai?“.

Naujažodžių tyrėja ir Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno sudarytoja sako, kad smagu dabartinėje lietuvių kalboje aptikti išskirtinių, įdomių naujadarų, kuriuos kuria įvairiausi žmonės – rašytojai, žurnalistai, politikai ir visokie įtakdariai. Užtenka progų ir pasišypsoti, ir tais naujadarais pasigėrėti:

„Pavyzdžiui, neutralioje kalboje vartojami žodžiai bendrakeleivis, -ė, bendrakelionis, -ė, pakeleivis, -ė, o juokais sukurtas naujadaras susėdovas, -ė „greta sėdintis pakeleivis“ turi papildomų spalvų. Darbodulys reiškianuobodžiavimą darbe, sukeliamą monotoniškos veiklos“, tyžius – „fizinį ir dvasinį ištižimą, išglebimą“. Balažinkelis – „geležinkelio maršrutas, keliantis abejonių dėl patogumo keleiviams“, katinoilsis – „mielo atsipalaidavusio katino būsena – katiniškas poilsis“ ir daug kitų. Kai reikia apibrėžti tokių naujadarų reikšmę, kartais tenka pasukti galvą, nes konkrečiam kontekstui sukurtus žodžius kai kada lengviau juste pajusti nei protu perprasti. <…> Tokie žodžiai leidžia kalboje rasti atgaivos ir yra atsvara biurokratų naujakalbei, kurią kažkas taikliai apibūdino taip: „Tvarus darnumas ir darnus judumas.“

Dr. Ritos Miliūnaitės interviu „Kaip gimsta nauji žodžiai?“