Lietuvių kalbos instituto ir Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos instituto tarptautinė mokslinė konferencija

Šių metų rugsėjo 8–10 dienomis Lietuvių kalbos institute nuotoliniu būdu vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės“, kurią organizuoja Lietuvių kalbos institutas ir Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas. Šių institutų bendra konferencija vyks pirmą kartą. Tad kviečiame sužinoti, kaip kilo mintis organizuoti konferenciją.

2019 m. rugsėjo 16–29 dienomis Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vadovė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė ir Instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Vilija Sakalauskienė lankėsi Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institute. Mokslinio vizito metu buvo susipažinta su Instituto moksline veikla, aptarti bendrų mokslinių projektų ir renginių klausimai, pasirašyta institutų bendradarbiavimo sutartis.

Prieš dvejus metus pasirašyta sutartis paskatino surengti tarptautinę mokslinę konferenciją „Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės“, kuri turėjo įvykti dar 2020 m., bet dėl koronaviruso pandemijos buvo perkelta į 2021 m. Aktualiausios konferencijos temos – novatoriškas žvilgsnis į kontaktų aprašymo Europoje problemą, nauji terminologiniai ir metodiniai pasiūlymai, naujos tyrimų paradigmos. Buvo sudaryti konferencijos komitetai.

Konferencijos mokslinis komitetas:

Prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė, Lietuvių kalbos institutas (pirmininkė)

Prof. habil. dr. Anna Zielińska, Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas (pirmininkė)

Dr. (HP) Ona Aleknavičienė, Lietuvių kalbos institutas

Prof. habil. dr. Grasilda Blažienė, Lietuvių kalbos institutas

Prof. habil. dr. Bernhard Brehmer, Greifsvaldo universitetas

Prof. habil. dr. Wojciech Chlebda, Opolės universitetas

Prof. habil. dr. Björn Hansen, Rėgensburgo universitetas

Dr. Danutė Liutkevičienė, Lietuvių kalbos institutas

Prof. habil. dr. Manuela Nevaci, Rumunijos akademijos „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ lingvistikos institutas, Bukarešto universitetas

Prof. habil. dr. Anna Stafecka, Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas

Prof. habil. dr. Sergejus Temčinas, Lietuvių kalbos institutas

Prof. habil. dr. Anna Tyrpa, Lenkijos mokslų akademijos Lenkų kalbos institutas

Konferencijos organizacinis komitetas:

Dr. Vilija Sakalauskienė, Lietuvių kalbos institutas (pirmininkė)

Prof. habil. dr. Zofia Sawaniewska-Mochowa, Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas (pirmininkė)

Dr. Małgorzata Kasner, Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas

Prof. habil. dr. Maksim Duszkin (Duškin), Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas

Dr. Nadiežda Morozova, Lietuvių kalbos institutas

Dr. Agnė Čepaitienė, Lietuvių kalbos institutas

Dr. Anželika Gaidienė, Lietuvių kalbos institutas

Dr. Aurelija Gritėnienė, Lietuvių kalbos institutas

Dr. Jolita Urbanavičienė, Lietuvių kalbos institutas

Dokt. Pavelas Skorupa, Lietuvių kalbos institutas