Lietuvių kalbos institutas dalyvauja COST tarptautinio bendradarbiavimo programoje LITHME

Lietuvių kalbos institutas nuo 2020 m. dalyvauja COST (angl. European Cooperation in Science and Technology, liet. Europos mokslo ir technologijų bendradarbiavimas) tarptautinio bendradarbiavimo programoje LITHME (angl. Language in The Human-Machine Era, liet. Kalba žmogaus-mašinos epochoje). Koordinatorė – dr. Albina Auksoriūtė. Kiti vykdytojai: dr. Agnė Čepaitienė, dr. Jurgita Jaroslavienė, dr. Aurelija Tamulionienė, dokt. Agnė Aleksaitė, dokt. Pavel Skorupa.

Daugiau informacijos žr. https://informacija.lmt.lt/COST/